Ta strona poświęcona jest naszej grupie bądź, wydarzeniom z nami związanych.

Postaramy się w sposób chronologiczny przedstawiać to, co dzieje się w naszej grupie.

Pierwsze spotkanie grupy "4 Wymiar" miało miejsce 08.10.2016 roku, w Stirling.  Dwóch z nas miało już pewien staż i niejakie doświadczenie we Wspólnocie AA, trzeci współzałożyciel był nowicjuszem, lecz od początku głęboko zaangażowanym i odpowiedzialnym, więc przy zakładaniu grupy staraliśmy się te wszystkie walory wykorzystać  Najpierw było szukanie odpowiedniego lokalu na nasze spotkania. Szczęśliwie się złożyło, że znaleźliśmy pomieszczenie prawie w centrum miasta w bliskiej odległości od dworców autobusowego i kolejowego. Ma to odbicie w cenie wynajmu, ale nie narzekamy.  Wychodziliśmy z założenia, iż to miejsce będzie na tyle łatwo dostępne, że może zachęcić inne osoby potrzebujące wsparcia do przyjścia, do nas. Ważną a zarazem trudną sprawą było ustalenie dnia tygodnia, w którym będziemy się spotykać. Oprócz naszych osobistych uwarunkowań musieliśmy wziąć pod uwagę, że użyczony obiekt jest punktem spotkań innych  grup i to niekoniecznie AA. W  ten sposób wybraliśmy sobotę oraz godzinę 11.00. Dlaczego założyliśmy grupę? Każdy z nas miał zapewne swoje osobiste motywy i jestem przekonany, że krzyżowały się one nawzajem. Ja powiem przekornie, że jednym z takich, moich motywów było to, że zwyczajnie polubiłem trzeźwe życie. Nie miałem i nie mam zamiaru wracać do koszmaru pijanych dni, a trzeźwienie samemu nie jest możliwe. Dwóch nas z trójki współzałożycieli, wcześniej utworzyło grupę, ale grupa po około trzech latach się rozwiązała. Nastąpił czas, gdy w Stirling, choć mieszkali niepijący alkoholicy to na grupę chodziliśmy do Szkotów bądź jeździliśmy do różnych miast na inne, polskojęzyczne mityngi. Po tym doświadczeniu, a także w związku z przybyciem nowego alkoholika obudziła się w nas wola, aby nie zmarnować tej okazji.

Nasze mityngi mają charakter otwarty a pomieszczenie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Od początku postanowiliśmy, iż nasze spotkania będą oparte na spikerkach i poznawaniu fundamentów Programu AA, to jest na Trzech Legatów. Są nimi: ZDROWIENIE, JEDNOŚĆ, SŁUŻBA. Wykluczyliśmy z scenariusza wszystkie „terapeutyczne wstawki” czy zapisy bardziej pouczające niż uczące. Uważamy, że w grupie AA „smutki i radości” to marnowanie czasu. Następnie zrezygnowaliśmy z zapalania świeczki. Zakupiliśmy na grupę niezbędną ilość literatury AA. Dużą pomocą okazał się dla nas scenariusz jednej z londyńskich, polskojęzycznych grup AA. Zmodyfikowaliśmy go i świetnie nam służy.

 Czas na mityngach poświęcamy na:

 wypowiedzi spikerów (5 do 8 minut)

czytanie – wręcz studiowanie Wielkiej Księgi w oparciu o otrzymany przewodnik od przyjaciół z szkockiej grupy AA

dzielenie się swoim doświadczeniami bądź refleksjami, w związku z czytanymi fragmentami z Wielkiej Księgi. (3 do 5 minut)

rozważania w wybranych tematach: 12 Kroków (Zdrowienia), 12 Tradycji (Jedności) i 12 Koncepcji (Służby).

omawianie pracy służb grupy, pamiętając jak wielkie ma znaczenie w procesie Zdrowienia i dla utrzymania Jedności grupy.

 

Staramy się nasze wypowiedzi trzymać w rygorze czasowym tak, aby dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim uczestnikom. Ponadto uważamy, że jeśli chcemy, aby było jak najwięcej rzeczowej treści to takie spotkanie oprócz tego, że musi być dobrze przygotowane to także potrzebuje swojej dynamiki. W ten o to sposób służba prowadzącego urasta do niesłychanie ważnej.

​ W listopadzie do grupy dołączył nowicjusz mieszkający w hrabstwie Stirlingshire. Jego dojazd wiąże się  z koniecznością korzystania z środków transportu publicznego. Tutaj okazało się jak dobrą decyzją było umiejscowienie naszych spotkań w obecnym obiekcie.

Założyliśmy stronę internetową, bo wiemy jak ważną rzeczą jest informacja a zarazem kontakt dla osób szukających pomocy. Udostępniliśmy swoje kontakty telefoniczne a także posiadamy grupowy adres e-mail. Także przyjeżdżający i szukający mityngu w Szkocji mogą bez problemu uzyskać takie informacje na naszej witrynie. Umieściliśmy wszystkie polskojęzyczne grupy AA w Szkocji. Nasza grupa należy do intergrupy "Polacy w Szkocji". W grupie mamy obsadzone służby: rzecznika, mandatariusza, kolportera i łącznika internetowego. Prowadzący mityng i „kawiarenkowy” zmieniają  się co miesiąc.

Grupa "4 Wymiar" nie jest wysepką na oceanie, lecz jest silnie związana z całą Wspólnotą AA. Nasi uczestnicy od samego początku wyrażają swoją wdzięczność czynami. Przejawia się to, konkretnie w naszym działaniu, często wykraczającym po za naszą grupę. Są to wyjazdy na spotkania organizowane przez AA Regionu "Europa" odbywających się w Carlsberg czy Konwencje w Halifax - Anglia. W ostatnim czasie zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez Intergrupę "Północ". W lecie 2017 roku będziemy organizatorami jednej z zaplanowanych na ten rok Konwencji. Jest to dla nas duże wyzwanie, ale wierzymy-, iż temu podołamy. Dbamy o dobre relacje z innymi grupami AA w Szkocji. Nasi uczestnicy jeżdżą na mityngi rocznicowe z okazji indywidualnych a także grupowych jubileuszach. Często bywamy na mityngach w północnej części Anglii jak Leeds, Bradford, Harrogate czy Manchester. W ostatnim czasie byliśmy w Aberdeen, Dundee a na bieżąco nasz mandatariusz uczestniczy w spotkaniach w Glasgow. Zadeklarowaliśmy pomoc dla przyjaciół z Edynburga, którzy chcą reaktywować grupę.

Przeżywamy, też różne problemy i w jakimś sensie się docieramy. Na grupie mamy konglomerat różnych doświadczeń. Sytuacje są zmienne, ale nieustająco obdarzamy siebie zaufaniem. Dewiza „ile odpowiedzialności tyle zaufania i ile zaufania tyle odpowiedzialności” działa u nas od pierwszego dnia. Łatwiej nam, wówczas mówić o błędach czy niedociągnięciach i prościej je możemy eliminować. Nigdy nie będziemy doskonali i nie aspirujemy do tego. Wkrótce wykonamy następne działania mające na celu dotarcie do osób z problemem alkoholowym. Wiąże się to z projektem oraz drukiem odpowiednich materiałów. Te rzeczy kosztują i w kontekście naszych wydatków lokalowych oraz braku kapitału żelaznego musimy oszczędnie gospodarować datkami, jakie wnosimy do grupowego kapelusza.

Nasza grupa jest dla nas wielką wartością i z naszych wzajemnych relacji wynika, że lubimy i czekamy na kolejne spotkanie. Czas przeznaczony na mityng na grupie „4 Wymiar” to najlepiej zainwestowany kapitał.

„Wypowiedzi uczestników Wspólnoty AA zawarte na stronach naszej witryny internetowej (to jest: www.4wymiar.org) przedstawiają ich osobiste poglądy

i doświadczenia. Opinie prezentowane w nich nie wyrażają stanowiska AA jako całości”.

Twórcy, realizatorzy oraz administratorzy tej witryny nie reprezentują nikogo poza samymi sobą. Podstawowy cel jaki nam przyświeca to dotarcie do jak najszerszej liczby osób, które mają problem z uzależnieniem. Może to ich dotyczyć osobiście bądź ich przyjaciół, znajomych czy członków rodziny.