Kliknij na wybrany przycisk,

a otworzy się strona z właściwym testem