Test alkoholowy MAST 

1. Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi ?

2. Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie mieści się w normie ?

 

3. Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w spotkaniu Anonimowych Alkoholików ?

 

4. Czy straciłeś/aś kiedykolwiek przyjaciela bądź dziewczynę z powodu picia ?

 

5. Czy miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu ?

 

6. Czy zanidbywałeś/aś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne, lub opuściłeś/aś

pod rząd kilka dni pracy z powodu picia ?

 

7. Czy miałeś/aś kiedykolwiek „urwany film”, delirium, nasilone drżenia, czy słyszałeś

głosy lub widziałeś/aś nieistniejące rzeczy po nadużyciu alkoholu ?

 

8. Czy z powodu picia zwracałeś/aś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę ?

 

9. Czy przebywałeś/aś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia ?

 

10. Czy byłeś/aś kiedykolwiek zatrzymany/a za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu,

lub czy  kiedykolwiek prowadziłeś/aś pojazd po wypiciu alkoholu ?

 

Pięć twierdzących odpowiedzi jest wystarczającym kryterium do rozpoznania

uzależnienia od alkoholu.

Twórcy, realizatorzy oraz administratorzy tej witryny nie reprezentują nikogo poza samymi sobą. Podstawowy cel jaki nam przyświeca to dotarcie do jak najszerszej liczby osób, które mają problem z uzależnieniem. Może to ich dotyczyć osobiście bądź ich przyjaciół, znajomych czy członków rodziny.