Test alkoholowy MAST 

1. Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi ?

2. Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie mieści się w normie ?

 

3. Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w spotkaniu Anonimowych Alkoholików ?

 

4. Czy straciłeś/aś kiedykolwiek przyjaciela bądź dziewczynę z powodu picia ?

 

5. Czy miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu ?

 

6. Czy zanidbywałeś/aś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne, lub opuściłeś/aś

pod rząd kilka dni pracy z powodu picia ?

 

7. Czy miałeś/aś kiedykolwiek „urwany film”, delirium, nasilone drżenia, czy słyszałeś

głosy lub widziałeś/aś nieistniejące rzeczy po nadużyciu alkoholu ?

 

8. Czy z powodu picia zwracałeś/aś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę ?

 

9. Czy przebywałeś/aś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia ?

 

10. Czy byłeś/aś kiedykolwiek zatrzymany/a za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu,

lub czy  kiedykolwiek prowadziłeś/aś pojazd po wypiciu alkoholu ?

 

Pięć twierdzących odpowiedzi jest wystarczającym kryterium do rozpoznania

uzależnienia od alkoholu.

Beautiful Landscape