Test alkoholowy MAST 

1. Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi ?

2. Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie mieści się w normie ?

 

3. Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w spotkaniu Anonimowych Alkoholików ?

 

4. Czy straciłeś/aś kiedykolwiek przyjaciela bądź dziewczynę z powodu picia ?

 

5. Czy miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu ?

 

6. Czy zanidbywałeś/aś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne, lub opuściłeś/aś

pod rząd kilka dni pracy z powodu picia ?

 

7. Czy miałeś/aś kiedykolwiek „urwany film”, delirium, nasilone drżenia, czy słyszałeś

głosy lub widziałeś/aś nieistniejące rzeczy po nadużyciu alkoholu ?

 

8. Czy z powodu picia zwracałeś/aś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę ?

 

9. Czy przebywałeś/aś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia ?

 

10. Czy byłeś/aś kiedykolwiek zatrzymany/a za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu,

lub czy  kiedykolwiek prowadziłeś/aś pojazd po wypiciu alkoholu ?

 

Pięć twierdzących odpowiedzi jest wystarczającym kryterium do rozpoznania

uzależnienia od alkoholu.

pociag.PNG

© 2010-2021

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie jest ani zatwierdzona ani popierana przez Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Jest udostępniana wyłącznie jako publiczne narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym. Odnośniki do innych witryn internetowych nie oznaczają poparcia ani powiązania z tymi podmiotami. Niektóre informacje na tej stronie zostały pierwotnie opublikowane przez AA World Services, Inc. lub AA Grapevine, Inc., ale nie należy zakładać, że oznacza to dalsze zatwierdzanie przez Konferencję Służb Ogólnych ich wykorzystania w tej witrynie.