SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W NIEDZIELĘ. TRWAJĄ 75 MINUT. ODBYWAJĄ SIĘ NA KOMUNIKATORZE DISCORD

Uwagi: Aby dołączyć do grupy zainstaluj aplikację Discord na telefonie lub komputerze zaakceptuj zaproszenie dostępne pod linkiem :

https://discord.gg/kGy3tsd,

a następnie poproś na kanale powitalnym o dostęp do kanałów mityngowych

 • CZAS:

 • 8.30 DO 9.45 –W WIELKIEJ BRYTANII.

 • 9.30 DO 10.45 -W POLSCE

 1. Celem spotkań jest nauczenie się i zrozumienie jak mam stosować 12 KROKÓW według książki "Anonimowi Alkoholicy" zwanej przez samych alkoholików WIELKĄ KSIĘGĄ. Wiele jest napisane na ten temat w książce „Anonimowi Alkoholicy" w rozdziale Siódmym „Praca z innymi" - strona 90.

 2. Do tego używamy formatu pytania / odpowiedzi / komentarza, które prowadzą nas przez treść WK „akapit po akapicie” / „punkt po punkcie”, szukając w niej wyraźnych wskazówek.

 3. Naszemu studiowaniu WK powinna towarzyszyć przenikliwość dociekań i „głębia” refleksji. Także „spokojne rozeznanie”, aby pomóc nam nawzajem skoncentrować się na każdym zdaniu, a czasem na każdym słowie w zdaniu.

 4. Grupa Studium Wielkiej Księgi nie jest oficjalną grupą AA i nie należy do struktur Anonimowych Alkoholików. Nie wypowiadamy się w imieniu Anonimowych Alkoholików, World Services, Inc., ani żadnej innej grupy AA.

 5. Grupa Studium Wielkiej Księgi to zamknięta, dyskusyjna grupa na platformie Discord.

 6. Doświadczenie założycieli wspólnoty AA mówi, że: „Kiedy szczerze chcesz, a nie możesz przestać pić lub jeśli podczas picia masz niewielką kontrolę nad tym, ile pijesz - prawdopodobnie jesteś alkoholikiem. W takim wypadku cierpisz na chorobę, którą może pokonać jedynie doświadczenie duchowe.”

 7. ZASADY: W pierwszej kolejności, nowa osoba proszona jest o krótkie przedstawienie się. Do tego celu utworzono specjalny kanał „#tu-piszemy”.

 8. Osoba, która chce się wypowiedzieć pisze na kanale tekstowym w kanale „#tu-piszemy” - „proszę o głos”. Jeśli nie ma natłoku wypowiedzi możemy poprosić o głos na KANALE GŁOSOWYM.

 9. Nasza grupa opiera się na duchowości, a nie religii. Uważamy, że najlepiej jest zachować własną koncepcję Boga dla siebie.

 • a) Przestrzegamy zwykłych zasady przyzwoitego zachowania.

 • b) Wszyscy Uczestnicy są wobec siebie równi.

 • c) Wzajemny szacunek to kluczowe słowo a zarazem wartość wnoszona przez każdego z nas.

 • d) Jesteśmy aktywni poprzez umieszczanie swoich komentarzy odnoszących się do zawartości postów. W ten sposób dzielimy się doświadczeniem siłą i nadzieją.

 • e) Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się do zachowania anonimowości osób będących członkami Grupy.

 • f) Komentarze nie mające nic wspólnego z treścią postu będą usuwane.

 • g) Propozycje dotyczące funkcjonowania grupy zgłaszamy do administratorów.

 • h) Bez zgody autora nie publikujemy postów, komentarzy i innych materiałów utworzonych na tej grupie, poza tą grupą.

 • i) Przestrzegamy anonimowości osób na grupie.

 • j) Nie trollujemy.

 • k) Nie nękamy innych.

 • l) Nie przeklinamy lub umyślne znieważamy innych członków lub ich poglądów.

 • m) Nie spamujemy.(edytowane)

 • 10.KOMENTARZE: W zamieszczanych komentarzach nie dodajemy żadnych zdjęć, grafik, sentencji, pozdrowień, powitań, etc. To jest „tablica” dyskusyjna, a nie „tablica fotograficzna”. Pomóż nam utrzymać to w ten sposób.

 • 11.PRAWA AUTORSKIE: Wiele osób oraz grup czy stron, używa cytatów, skrótów z Wielkiej Księgi. Także ja tak czyniłem i do tej pory nie było z tym problemów, ani nie zostałem poproszony o zatrzymanie takich działań. Przedstawione, na tej grupie cytaty z Wielkiej Księgi nie służą i nie będą służyć reklamowaniu kogokolwiek i czegokolwiek włącznie ze wspólnotą AA czy jej programu.

 • 12.Nie promujemy i nie reklamujemy towarów, usług bądź innych witryn. Powstrzymujemy się od zamieszczania linków do centrów leczenia, książek samopomocy, materiałów religijnych, itp.. Osoby naruszające zasady będą poproszone o zaprzestanie tego lub o opuszczenie GRUPY.

 • 13.W PRZYPADKACH WYJĄTKOWYCH NADUŻYĆ, NIE BĘDĄ WYŚWIETLANE ŻADNE OSTRZEŻENIA I TAKA OSOBA ZOSTANIE NA STAŁE ZABLOKOWANA.

 • 14. TO NIE JEST MITYNG AA W KLASYCZNYM ROZUMIENIU. NIE SĄ TO SĄ POGŁĘBIONE STUDIA NAD TREŚCIĄ WIELKIEJ KSIĘGI.

 • A- Aby dołączyć do spotkania, kliknij w lewym górnym rogu na kategorię "KANAŁ GŁOSOWY", a gdy się rozwinie na: kategorię: "Niedziela 8.30 czasu Londyn".

 • B- Zaraz po dołączeniu wycisz mikrofon przez klikniecie na ikonę mikrofonu (ikona stanie się przekreślona)

 • C- Jeśli będziesz chciał się wypowiedzieć, kliknij na ikonę ponownie.

Twórcy, realizatorzy oraz administratorzy tej witryny nie reprezentują nikogo poza samymi sobą. Podstawowy cel jaki nam przyświeca to dotarcie do jak najszerszej liczby osób, które mają problem z uzależnieniem. Może to ich dotyczyć osobiście bądź ich przyjaciół, znajomych czy członków rodziny.