SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W NIEDZIELĘ. TRWAJĄ 75 MINUT. ODBYWAJĄ SIĘ NA KOMUNIKATORZE DISCORD

Uwagi: Aby dołączyć do grupy zainstaluj aplikację Discord na telefonie lub komputerze zaakceptuj zaproszenie dostępne pod linkiem :

https://discord.gg/kGy3tsd,

a następnie poproś na kanale powitalnym o dostęp do kanałów mityngowych

 • CZAS:

 • 8.30 DO 9.45 –W WIELKIEJ BRYTANII.

 • 9.30 DO 10.45 -W POLSCE

 1. Celem spotkań jest nauczenie się i zrozumienie jak mam stosować 12 KROKÓW według książki "Anonimowi Alkoholicy" zwanej przez samych alkoholików WIELKĄ KSIĘGĄ. Wiele jest napisane na ten temat w książce „Anonimowi Alkoholicy" w rozdziale Siódmym „Praca z innymi" - strona 90.

 2. Do tego używamy formatu pytania / odpowiedzi / komentarza, które prowadzą nas przez treść WK „akapit po akapicie” / „punkt po punkcie”, szukając w niej wyraźnych wskazówek.

 3. Naszemu studiowaniu WK powinna towarzyszyć przenikliwość dociekań i „głębia” refleksji. Także „spokojne rozeznanie”, aby pomóc nam nawzajem skoncentrować się na każdym zdaniu, a czasem na każdym słowie w zdaniu.

 4. Grupa Studium Wielkiej Księgi nie jest oficjalną grupą AA i nie należy do struktur Anonimowych Alkoholików. Nie wypowiadamy się w imieniu Anonimowych Alkoholików, World Services, Inc., ani żadnej innej grupy AA.

 5. Grupa Studium Wielkiej Księgi to zamknięta, dyskusyjna grupa na platformie Discord.

 6. Doświadczenie założycieli wspólnoty AA mówi, że: „Kiedy szczerze chcesz, a nie możesz przestać pić lub jeśli podczas picia masz niewielką kontrolę nad tym, ile pijesz - prawdopodobnie jesteś alkoholikiem. W takim wypadku cierpisz na chorobę, którą może pokonać jedynie doświadczenie duchowe.”

 7. ZASADY: W pierwszej kolejności, nowa osoba proszona jest o krótkie przedstawienie się. Do tego celu utworzono specjalny kanał „#tu-piszemy”.

 8. Osoba, która chce się wypowiedzieć pisze na kanale tekstowym w kanale „#tu-piszemy” - „proszę o głos”. Jeśli nie ma natłoku wypowiedzi możemy poprosić o głos na KANALE GŁOSOWYM.

 9. Nasza grupa opiera się na duchowości, a nie religii. Uważamy, że najlepiej jest zachować własną koncepcję Boga dla siebie.

 • a) Przestrzegamy zwykłych zasady przyzwoitego zachowania.

 • b) Wszyscy Uczestnicy są wobec siebie równi.

 • c) Wzajemny szacunek to kluczowe słowo a zarazem wartość wnoszona przez każdego z nas.

 • d) Jesteśmy aktywni poprzez umieszczanie swoich komentarzy odnoszących się do zawartości postów. W ten sposób dzielimy się doświadczeniem siłą i nadzieją.

 • e) Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się do zachowania anonimowości osób będących członkami Grupy.

 • f) Komentarze nie mające nic wspólnego z treścią postu będą usuwane.

 • g) Propozycje dotyczące funkcjonowania grupy zgłaszamy do administratorów.

 • h) Bez zgody autora nie publikujemy postów, komentarzy i innych materiałów utworzonych na tej grupie, poza tą grupą.

 • i) Przestrzegamy anonimowości osób na grupie.

 • j) Nie trollujemy.

 • k) Nie nękamy innych.

 • l) Nie przeklinamy lub umyślne znieważamy innych członków lub ich poglądów.

 • m) Nie spamujemy.(edytowane)

 • 10.KOMENTARZE: W zamieszczanych komentarzach nie dodajemy żadnych zdjęć, grafik, sentencji, pozdrowień, powitań, etc. To jest „tablica” dyskusyjna, a nie „tablica fotograficzna”. Pomóż nam utrzymać to w ten sposób.

 • 11.PRAWA AUTORSKIE: Wiele osób oraz grup czy stron, używa cytatów, skrótów z Wielkiej Księgi. Także ja tak czyniłem i do tej pory nie było z tym problemów, ani nie zostałem poproszony o zatrzymanie takich działań. Przedstawione, na tej grupie cytaty z Wielkiej Księgi nie służą i nie będą służyć reklamowaniu kogokolwiek i czegokolwiek włącznie ze wspólnotą AA czy jej programu.

 • 12.Nie promujemy i nie reklamujemy towarów, usług bądź innych witryn. Powstrzymujemy się od zamieszczania linków do centrów leczenia, książek samopomocy, materiałów religijnych, itp.. Osoby naruszające zasady będą poproszone o zaprzestanie tego lub o opuszczenie GRUPY.

 • 13.W PRZYPADKACH WYJĄTKOWYCH NADUŻYĆ, NIE BĘDĄ WYŚWIETLANE ŻADNE OSTRZEŻENIA I TAKA OSOBA ZOSTANIE NA STAŁE ZABLOKOWANA.

 • 14. TO NIE JEST MITYNG AA W KLASYCZNYM ROZUMIENIU. NIE SĄ TO SĄ POGŁĘBIONE STUDIA NAD TREŚCIĄ WIELKIEJ KSIĘGI.

 • A- Aby dołączyć do spotkania, kliknij w lewym górnym rogu na kategorię "KANAŁ GŁOSOWY", a gdy się rozwinie na: kategorię: "Niedziela 8.30 czasu Londyn".

 • B- Zaraz po dołączeniu wycisz mikrofon przez klikniecie na ikonę mikrofonu (ikona stanie się przekreślona)

 • C- Jeśli będziesz chciał się wypowiedzieć, kliknij na ikonę ponownie.