Dla osób oraz rodzin zmagających się z uzależnieniem alkoholowym

Rzecznik Grupy 

e-mail: 

tel:07850021025

Łącznik Internetowy Grupy

e-mail:

tel:07484651934