Rzecznik Grupy 

e-mail: 

tel:07850021025

Łącznik Internetowy Grupy

e-mail:

tel:07484651934

 

 

Twórcy, realizatorzy oraz administratorzy tej witryny nie reprezentują nikogo poza samymi sobą. Podstawowy cel jaki nam przyświeca to dotarcie do jak najszerszej liczby osób, które mają problem z uzależnieniem. Może to ich dotyczyć osobiście bądź ich przyjaciół, znajomych czy członków rodziny.