Anonimowi Alkoholicy

           „Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

      Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

           Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

      Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją,   nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

           Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

(Książka: "Anonimowi Alkoholicy")

Image by Andrea Leopardi