SCENARIUSZ SPOTKANIA

ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW

 

 1. Mam na imię…………i jestem alkoholikiem.

 2. Witam na internetowym spotkaniu ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW. Spotkanie przewidziane jest na 75 minut. Proszę uczestników o wyłączenie mikrofonów.

 3. Na wstępie, proszę o przeczytanie „PREAMBUŁY AA".

 4. Jeśli jest ktoś pierwszy raz na mityngu AA- to informuję, że nasza TRZECIA TRADYCJA stanowi, iż: „Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia” Sugerujemy, aby taka osoba zrelaksowała się słuchała, próbując szukać podobieństw a nie różnic, w tym, co usłyszy od nas.

 5. Doświadczenie założycieli wspólnoty AA mówi, że: „Kiedy szczerze chcesz, a nie możesz przestać pic lub jeśli podczas picia masz niewielką kontrolę nad tym, ile pijesz - prawdopodobnie jesteś alkoholikiem. W takim wypadku cierpisz na chorobę, którą może pokonać jedynie doświadczenie duchowe.”

 6. Jeśli nie uważasz się za alkoholika to prosimy cię o nie zabieranie głosu. Gdybyś jednak miał/miała pytania związane z problemem alkoholowym, dotyczącym ciebie bądź kogoś z twoich bliskich, to możesz się zwrócić po mityngu, do jednego z nas.

 7. Zapraszam chętnych do wspólnego odmówienia MODLITWY O POGODY DUCHA.

 8. Proszę o przeczytanie 12 KROKÓW AA…………Dziękuję.

 9. Proszę o przeczytanie 12 TRADYCJI AA………….Dziękuję.

 10. Osoby pragnące wnieść swój datek mogą to zrobić na stronie: www.4wymiar.org Dziękuję.

 11. Osoby chcące dołączyć do naszej listy kontaktowej proszone są o pozostanie po mityngu i podanie swojego adresu e-mail służbom grupy.

 12. Celem środowych spotkań jest nauczenie się, bądź pogłębienie stosowania 12 KROKÓW według książki pt. „Anonimowi Alkoholicy” nazywanej często Wielką Księgą. Do tego używamy formatu pytania / odpowiedzi / komentarza, które prowadzą nas przez treść WK „akapit po akapicie” / „punkt po punkcie”, szukając w niej wyraźnych wskazówek. Celem naszych dociekań i refleksji jest „spokojne rozeznanie”, aby pomóc nam skoncentrować się na każdym zdaniu, a czasem na każdym słowie w zdaniu.

 13. Przejdźmy teraz do czytania fragmentu z „WIELKIEJ KSIĘGI”, bowiem w niej znajdujemy odpowiedz na zasadnicze pytanie: „co ja mam robić, aby zachować trzeźwość?”

 14. Dzisiaj mamy fragment ze strony.... Zaczynający się od wyrazów…. w akapicie.... a kończący się na stronie…, na wyrazach…

 15. Tytułem wprowadzenia wypowiem się w temacie odczytanego fragment tekstu. ALBO Tytułem wprowadzenia w temacie odczytanego fragment tekstu, proszę o wypowiedź……

 16. Zapraszam uczestników spotkania do podzielenia się swoim doświadczeniem bądź refleksjami w związku z czytanym fragmentem. Proszą o zachowanie rozsądnego czasu wypowiedzi, tak aby każdy uczestnik naszego spotkania mógł skorzystać z prawa do głosu. Proponuję czas w granicach 4-5 minut. Później, znowu można się zgłaszać do wypowiedzi.

 17. Poproszą teraz o przeczytanie „DEKLARACJI ODPOWIEDZIALNOSCI”.

 18. Dziękuję wszystkim za udział w mityngu. Dziękuję osobom dzięki którym to spotkanie mogło się odbyć.

 19. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na krótkie, robocze spotkanie, które odbywamy, zaraz po zakończeniu mityngu.

pociag.PNG

© 2010-2021

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie jest ani zatwierdzona ani popierana przez Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Nie popiera ani nie sprzeciwia się spotkaniom on-line. Jest udostępniana wyłącznie jako publiczne narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym. Odnośniki do innych witryn internetowych nie oznaczają poparcia ani powiązania z tymi podmiotami. Niektóre informacje na tej stronie zostały pierwotnie opublikowane przez AA World Services, Inc. lub AA Grapevine, Inc., ale nie należy zakładać, że oznacza to dalsze zatwierdzanie przez Konferencję Służb Ogólnych ich wykorzystania w tej witrynie. Alcoholics Anonymous, AA, The Big Book i Box 459 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoholics Anonymous World Services, Inc. The Grapevine i La Vina są zastrzeżonymi znakami towarowymi AA Grapevine, Inc.