Uzyskiwanie pomocy od Al-Anon

Wielu naszych członków zrobiło pierwszy krok w kierunku lepszego życia, kiedy zdecydowali się wziąć udział w spotkaniu grup rodzinnych Al-Anon.

W grupie Al-Anon  zostaniesz przyjęta z akceptacją i zrozumieniem. Kiedy życie rodzinne z problemem pijącego jest chaotyczne, spotkanie Al-Anon może zapewnić bardzo potrzebną bezpieczną przystań, w której można dzielić się doświadczeniem, siłą i nadzieją.

Skontaktuj się z nami

Nas uczestnicy, którzy są członkami Al-Anon, są dostępni przez 365 dni w roku - w godzinach od 10:00 do 21:00 -  i są gotowi aby odpowiedzieć na Twoje pytania, pod numerami: 7923004689 ; 07305977643 ; 07586990927.

Jesteś więcej niż mile widziana, gdy pojawisz się na spotkaniu Al-Anon. Wielu członków woli najpierw zadzwonić na nasze telefony.

Spotkania wirtualne (online i telefoniczne)

Dalsze możliwości pomocy są dostępne za pośrednictwem różnych platform wirtualnych spotkań. Są one zgodne z tymi samymi zasadami, co spotkania twarzą w twarz, w tym zobowiązanie do zachowania anonimowości i są prowadzone przez Światowe Biuro Obsługi Al-Anon.

Literatura Al-Anon

Mamy bogate źródło literatury Al-Anon, które pomoże ci zrozumieć wszystkie aspekty radzenia sobie ze skutkami alkoholizmu innej osoby.  Literatura jest dostępna, do kupienia na spotkaniach.

Wspólnoty Al-Anon i Al-teen istnieją od ponad 60 lat.  Zapewniają wsparcia osobom dotkniętym piciem innej osoby. Obecnie spotyka się ponad 25 000 grup Al- Anon i Alateen w 133 krajach oraz odbywa się 107 spotkań elektronicznych (internetowych i telefonicznych). 

Wszystkie spotkania są anonimowe i poufne. Nie ma opłat ani składek za członkostwo.

 

Uwaga: Zgodnie z Tradycjami: 11 i 12, grupy rodzinne Al- Anon szanują anonimowość wszystkich członków Al- Anon, Alateen i Anonimowych Alkoholików. Kiedy publikowany jest dowolny obraz twarzy, osoba na tym zdjęciu nie jest członkiem Al- Anon, Alateen ani AA.

Uzyskiwanie pomocy zaczyna się od podjęcia działań. Dzwonienie do Al-Anon lub po prostu pojawienie się na spotkaniu może być pierwszym krokiem w kierunku zmiany twojej sytuacji na lepsze.

pociag.PNG

© 2010-2021

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie jest ani zatwierdzona ani popierana przez Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Nie popiera ani nie sprzeciwia się spotkaniom on-line. Jest udostępniana wyłącznie jako publiczne narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym. Odnośniki do innych witryn internetowych nie oznaczają poparcia ani powiązania z tymi podmiotami. Niektóre informacje na tej stronie zostały pierwotnie opublikowane przez AA World Services, Inc. lub AA Grapevine, Inc., ale nie należy zakładać, że oznacza to dalsze zatwierdzanie przez Konferencję Służb Ogólnych ich wykorzystania w tej witrynie. Alcoholics Anonymous, AA, The Big Book i Box 459 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoholics Anonymous World Services, Inc. The Grapevine i La Vina są zastrzeżonymi znakami towarowymi AA Grapevine, Inc.