Informacje dla specjalistów

Jeżeli jesteś profesjonalistą związanym z którymś z poniższych zawodów, członkowie AA są gotowi do współpracy z Tobą:

 

-Specjaliści do spraw zdrowia

-Psychoterapeuci

-Specjaliści do spraw socjalnych

-Specjaliści do spraw religii

-Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia

-Dziennikarze i pracownicy mediów

-Pracownicy służby więziennej

-Doradcy zawodowi

- i inni

 

Poniżej ogłoszenie, które ukazuje się w  „Emito” , w Szkocji.  Staramy się w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby osób, które szukają pomocy.

Twórcy, realizatorzy oraz administratorzy tej witryny nie reprezentują nikogo poza samymi sobą. Podstawowy cel jaki nam przyświeca to dotarcie do jak najszerszej liczby osób, które mają problem z uzależnieniem. Może to ich dotyczyć osobiście bądź ich przyjaciół, znajomych czy członków rodziny.