Nastawienie na cały dzień

Obudziłem się wczesnym rankiem, ze świadomością jak wiele różnych spraw muszę załatwić przed zapadnięciem nocy. Jestem odpowiedzialny za tyle rzeczy. Jestem potrzebny.
Mam jeszcze jedno ważne zadanie: zdecydować, jaki dzień będę dzisiaj mieć.
Dzisiaj mogę narzekać, że pada deszcz… albo mogę być wdzięczny, że trawa jest podlewana za darmo.
Dzisiaj mogę być smutny, bo nie mam już pieniędzy… albo mogę się cieszyć, że moje zarobki nauczają mnie jak lepiej i mądrzej planować wydatki.
Dzisiaj mogę ponarzekać na swoje zdrowie… albo być wdzięcznym, że ciągle żyję.
Dzisiaj mogę mieć pretensję do rodziców za to wszystko, czego mi nie dali, kiedy byłem dzieckiem… albo cieszyć się, że zechcieli mi dać życie.
Dzisiaj mogę rozpaczać, ponieważ róże mają kolce… albo cieszyć się, że kolce mają róże.

 Dzisiaj mogę płakać z powodu braku przyjaciół… albo wybrać się na wyprawę w celu odkrywania nowych przyjaźni.
Dzisiaj mogę być wściekłym, bo muszę iść do pracy… albo mogę skakać z radości, że mam zajęcie.
Dzisiaj mogę nie chcieć iść do szkoły… albo otworzyć swój umysł i cieszyć się, że dowiem się o czymś nowym.
Dzisiaj mogę przeklinać to, że mam pracę w domu do wykonania… albo cieszyć się, że mam dom.

Jaki będzie dzień dzisiejszy - to zależy tylko ode mnie. Jestem kowalem  własnego losu. Sam wybieram swoje nastawienie do rzeczy i spraw, które przynosi los. Nie mam wpływu na tak wiele sytuacji w życiu. Za to mogę  zmienić właśnie własne nastawienie. Dzisiaj mogę zaakceptować moje życie takie, jakim jest. Mogę być wdzięczny i radosny, tutaj i teraz, z tym, co mam!

Polskojęzyczne grupy AA w Europie

​​Informacje o polskojęzycznych grupach AA w Wielkiej Brytanii.

Anonimowi Alkoholicy - Polska

Informacje o Wspólnocie AA     w Polsce​​.

​Anonimowi Alkoholicy na świecie

4 wymiar to pojęcie ze świata metafizyki. Tu łączą się religie z psychologią a filozofia z astrologią. 4 wymiar to także pragnienie bycia w rzeczywistości duchowej nie ograniczonej żadną doktryną religijną czy też kodeksem zakazów i nakazów. Jednym słowem 4 wymiar to harmonia ducha, łączącego świat miniony z przyszłym w takim stopniu, że teraźniejszość jest w nim najbardziej odczuwalna. Wejście w ten stan było i jest pragnieniem wielu ludzi. Ci co tam weszli i poznali to-  zaświadczają, że nic już nie jest takie same jak było. Jedną z dróg prowadzących do poznania tej „nowej rzeczywistości” jest program Anonimowych Alkoholików - pod nazwą „12 Kroków AA”. Ci co tę drogę przeszli tworzą dziś Wspólnotę Ducha. Wspólnotę ludzi wolnych od egocentryzmu i innych kajdan zniewalających naturę ludzką.

4 WYMIAR
Czego nie robi Wspólnota AA

"RZADKO się zdarza,by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje zgodnie z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą całkowicie poddać się temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to mężczyźni i kobiety, którzy z natury swojej nie są zdolni do zachowania uczciwości wobec samych siebie. Istnieją tacy nieszczęśnicy. To nie ich wina. Tacy się po prostu urodzili. Z natury swej nie są zdolni pojąć, a tym bardziej rozwinąć, sposobu postępowania, który wymaga bezwzględnej uczciwości. Ich szanse na powodzenie są znikome. Istnieją także ludzie, których cierpienie wypływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych lub umysłowych, ale wielu z nich wraca do zdrowia, jeśli tylko zdobędą się na uczciwość wobec siebie."

Cytat z "Wielkiej Księgi"

1.Nie dostarcza alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia, nie ubiega się, ani nie usiłuje nakłaniać kogokolwiek, aby włączył się do AA.
2. Nie prowadzi spisów członków ani "historii choroby".
3. Nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje.
4. Nie łączy się z organami władzy lub administracji, ani też z organizacjami społecznymi.
5. Nie tropi, ani nie usiłuje "kontrolować" swych członków.
6. Nie stawia diagnoz czy prognoz - ani medycznych, ani psychologicznych.
7. Nie udziela pomocy w wytrzeźwieniu (tj. odtruwaniu), pielęgnacji, hospitalizacji, nie podaje leków, ani nie udziela żadnej pomocy medycznej czy psychiatrycznej.

8. Nie oferuje usług duchowych ani religijnych.
9. Nie angażuje się w edukację czy propagandę na temat alkoholu.
10. Nie zapewnia kwater, wyżywienia, ubioru, zatrudnienia, pieniędzy czy innych korzyści lub usług socjalnych.
11. Nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych.
12. Nie przyjmuje żadnych pieniędzy za swe usługi ani żadnych wkładów z innych źródeł.


 

Jak to działa
pociag.PNG

© 2010-2021

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie jest ani zatwierdzona ani popierana przez Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Nie popiera ani nie sprzeciwia się spotkaniom on-line. Jest udostępniana wyłącznie jako publiczne narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym. Odnośniki do innych witryn internetowych nie oznaczają poparcia ani powiązania z tymi podmiotami. Niektóre informacje na tej stronie zostały pierwotnie opublikowane przez AA World Services, Inc. lub AA Grapevine, Inc., ale nie należy zakładać, że oznacza to dalsze zatwierdzanie przez Konferencję Służb Ogólnych ich wykorzystania w tej witrynie. Alcoholics Anonymous, AA, The Big Book i Box 459 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoholics Anonymous World Services, Inc. The Grapevine i La Vina są zastrzeżonymi znakami towarowymi AA Grapevine, Inc.