Dla osób oraz rodzin zmagających się z uzależnieniem alkoholowym

3 wrz 2018

Mity AA: Mit sponsorowania.

Komentarze: 0

 

 

Na pierwszych 164 stronach Wielkiej Księgi (wydanie US) Anonimowych Alkoholików nigdzie nie jest napisane, że nowicjusz lub inny członek AA powinien znaleźć sponsora. Słyszę to ciągle w AA: "Znajdź sponsora", "Dzwoń do swojego sponsora codziennie" i "Nie podejmuj żadnej decyzji, dopóki nie porozmawiasz ze sponsorem”. Słyszałem jednego z kolegów w AA jak mówił: "Mój sponsor powiedział mi, żebym dzwonił do niego codziennie". Odpowiedział: "Ale wyjeżdżasz z miasta na dwa tygodnie?" Jego sponsor odrzekł: "Powiedziałem, żebyś do mnie dzwonił codziennie. Nie powiedziałem, że będę rozmawiał z tobą codziennie! „Niesamowite! Nie mogłem uwierzyć własnym uszom, kiedy słyszałem, że ten żałosny frazes nazywany jest strategią pomocy nowicjuszowi w zdrowieniu. Ponadto słyszę innych podopiecznych, jak zależni są od swoich sponsorów i ich rad w zakresie medycznym, psychologicznym, finansowym, prawnym i w sprawach sercowych. "Nie podejmą żadnej decyzji, dopóki nie porozmawiają ze swoim sponsorem". Nic dziwnego, że na spotkaniach AA są współuzależnieni członkowie niezdolni do samodzielnego funkcjonowania bez trzymania za rączkę i karmienia łyżeczką przez sponsora przez nieokreśloną ilość czasu na programie AA. Wierzę, że jednym z najważniejszych powodów spadku efektywności AA z astronomicznych 50-75% w latach 1940 do ponurego 10% i mniej jest słabe i nieefektywne sponsorowanie. Bill W pisał: "Choć trzysta tysięcy ozdrowiało w ciągu minionych dwudziestu pięciu lat, może pół miliona więcej przyszło do nas i nas opuściło. Nie możemy także zadowolić się poglądem, że wszystkie te porażki były winą samych tylko nowicjuszy. Być może bardzo wielu nie otrzymało takiego rodzaju i takiej ilości sponsorowania jakie było im potrzebne. Nie komunikowaliśmy się tak, jak mogliśmy to zrobić. Więc AA zawiodło ich" (Grapevine. The Dilemma of No Faith. 1961. Vo. 17 No. 17). Praca z innymi Ktokolwiek w AA, kto nie doświadczył radości i satysfakcji pomocy innemu alkoholikowi odzyskać jego miejsce w życiu nie zdaje sobie jeszcze w pełni sprawy z korzyści płynących ze wspólnoty." (A.A. Sponsorship Pamphlet. 1944. Clarence S.) Pytanie: Do czego Wielka Księga odwołuje się 123 razy na pierwszych 88 stronach? Odpowiedź: Alkoholicy pracują z innymi alkoholikami. Przez pracę z innymi alkoholikami Wielka Księga nie mówi o "sponsorze", mówi o dwóch alkoholikach pracujących razem, realizując w czynie program AA. Jak ważna jest dla członków AA praca z nowicjuszami? Nasza Wielka Księga mówi: „PRAKTYKA dowodzi, że nic lepiej nie umacnia niezależności od alkoholu, jak intensywna praca z innymi alkoholikami. Ten sposób jest zawsze skuteczny. Nawet wtedy, kiedy inne zawodzą. JEST TO DWUNASTY KROK NASZEGO PROGRAMU. Przekazuj nasze posłanie innym alkoholikom! Możesz im pomóc, gdy nikt inny już nie potrafi. Możesz sobie zapewnić ich zaufanie, podczas gdy innym to się nie udaje. Pamiętaj, że są oni bardzo chorzy." [AA, s. 77] "Wydawało się to potwierdzać, że alkoholik mógł wpływać na innego alkoholika, co nie udawało się nie alkoholikowi. Ukazywało to również, że gorliwa praca jednego alkoholika z innym jest żywotna dla nieustannego zdrowienia." [AA, s. xiii]"Przecież ozdrowieliśmy. Otrzymaliśmy również niezbędną siłę, aby nieść pomoc innym ludziom." [AA, s. 117]"Jeśli nie czujesz się dostatecznie mocny, nie chodź na "niebezpieczne" spotkania. W zamian pracuj nad udzielaniem pomocy innemu alkoholikowi." [AA, s. 88]"Pomaganie innym, to podstawa twego zdrowienia. Nie wystarcza spełnić dobry uczynek raz na jakiś czas." [AA, s. 84] Jaką funkcję pełni Wielka Księga? „Mamy nadzieję, że właśnie te strony, bez dodatkowych uwiarygodnień, będą dla nich przekonującym dowodem." [AA, s. x]"Głównym naszym problemem okazał się kompletny brak siły duchowej. Koniecznością dla nas stało się znalezienie takiej siły, z pomocą której moglibyśmy żyć. Musiała to być SIŁA POTĘŻNIEJSZA NIŻ NASZA WŁASNA. To stało się dla nas jasne. Ale gdzie i jak znaleźć taką siłę? Właśnie o tym jest ta książka. Jej głównym celem jest pomóc ci w znalezieniu Siły Większej niż ty sam. Siły, która rozwiąże twój problem." [AA, s. 38] Duchowa zależność NIE zależność od sponsora Inną rzeczą, która słyszę cały czas jest: "Kto jest twoim sponsorem?" Kiedy odpowiadam: "Nie mam sponsora", otrzymuję niekończącą się tyradę typu: "Wiesz, ktoś kto sponsoruje sam siebie ma głupca za sponsora". Kiedy zaczynałem program miałem kogoś, kto usiadł ze mną i pokazał mi jak pracować z krokami. Po postawieniu kroków powiedział mi, abym pokazał innym jak przepracować kroki. To właśnie robiłem przez poprzednich kilka lat – uczyłem innych jak pracować z 12 Krokami i jak uczyć innych uczyć innych pracować na 12 Krokach. Okazjonalnie, dzwoniłem do człowieka, który pokazał mi "Jak to działa" aby wyjaśnić trochę spraw 5 Kroku albo przedyskutować podejście do kroku 9, ale najczęściej rozmawiałem o pracy z nowicjuszami. I oni czasem dzwonili do mnie, aby wyjaśnić trochę spraw z 5 Kroku albo inne aspekty programu, ale najczęściej dzwonią do mnie, aby porozmawiać o pracy z innymi. Raz jeszcze, nigdzie na pierwszych 164 stronach Wielkiej Księgi AA (wydanie us) nie ma wzmianki, że mam dzwonić do sponsora. Kiedy potrzebuję wskazówki lub przewodnictwa, Wielka Księga bardzo wyraźnie mówi o tym, z kim mam się kontaktować: "[...]był przekonany o potrzebie moralnej inwentury, przyznania się do osobistych wad, zadośćuczynienia skrzywdzonym, pomagania innym, konieczności uwierzenia i zależności od Boga." [AA, s. xiii]"Ale na szczęście jest Ktoś potężniejszy pod każdym względem, posiadający wszystkie potrzebne zasoby sił. Tym Kimś jest Bóg. Obyś znalazł Go teraz." [AA, s. 49] Wieczorem: „Po przeanalizowaniu wszystkich wydarzeń mijającego dnia prośmy Boga, aby udzielił nam swego przebaczenia oraz aby wskazał nam drogę poprawy." [AA, s. 74] Rano: „Sporządźmy plan na ten nowy dzień. Najpierw prośmy Boga, aby pokierował naszym myśleniem. Szczególnie zaś, aby uwolnił nas od rozczulania się nad sobą, nieuczciwości i egoizmu. Wówczas będziemy mogli uruchomić nasze rzeczywiste możliwości. Nie bez powodów Bóg obdarował nas rozumem." [AA, s. 74-75] W ciągu dnia: „Myśląc o nadchodzącym dniu możemy być niezdecydowani. Być może nie wiemy, jak postąpić. Prośmy więc Boga o natchnienie, intuicję lub decyzję." [AA s. 75]"Naszą medytację kończymy modlitwą o wskazanie właściwego sposobu rozwiązania wszystkich problemów, które przyniesie nadchodzący dzień." [AA, s.75]

Rolą sponsora Wielkiej Księgi jest nauczenie nowicjusza jak pracować na 12 Krokach i pokazanie mu, jak nauczyć nowicjuszy tego samego. Dr Silkworth napisał: "W trakcie swej trzeciej kuracji odwykowej postanowił on (Bill W.) wcielić w życie ideę, która miała się okazać tą przysłowiową "ostatnią deską ratunku" dla wielu alkoholików. Ów człowiek zaczął rozpowszechniać swą koncepcję wśród innych alkoholików, wpajając w nich przekonanie o konieczności podania pomocnej ręki wszystkim usiłującym bezskutecznie walczyć z nałogiem. Pracę swą traktował jako część własnego procesu rehabilitacyjnego. Stała się ona bazą szybko rosnącej wspólnoty skupiającej alkoholików i ich bliskich. Człowiek, o którym wspominam i ponad stu innych odzyskali zdrowie." [AA, s. xviii] Wielka Księga daje wyraźne wskazówki jak podejść i pracować z nowicjuszem: „NATOMIAST ALKOHOLIK, KTÓRY ZNALAZŁ DLA SIEBIE WYJŚCIE Z SYTUACJI, KTÓRY JEST BOGATO WYPOSAŻONY W FAKTY Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA ZDOBYWA ZAZWYCZAJ KOMPLETNE ZAUFANIE INNEGO ALKOHOLIKA W CIĄGU KILKU GODZIN. JEŚLI TAKIE OBOPÓLNE ZROZUMIENIE NIE ZOSTANIE OSIĄGNIĘTE, TO DLA CHOREGO MOŻNA ZROBIĆ BARDZO MAŁO ALBO ZGOŁA NIC." AA s.15"To, że człowiek, który stara się zdobyć zaufanie alkoholika miał te same trudności, że wie z własnego doświadczenia o czym mówi, że całe jego zachowanie wskazuje na to, iż zna odpowiedź na dręczące pytania, że nie uważa się za świętszego niż sam Bóg, że nie ma żadnych innych motywów prócz szczerej chęci pomocy, że poza jego działaniem nie ma żadnych ukrytych celów, motywów pieniężnych ani ludzi, których trzeba zadowolić, ani kazań, których trzeba wysłuchiwać - wszystko to składa się na stworzenie najbardziej przychylnych i pozytywnych warunków do współdziałania." [AA, s. 15] W 1940 latach, Mitingi Początkujących AA były bezpiecznym i uporządkowanym środowiskiem, gdzie nowicjusze STAWIALI wszystkie Dwanaście Kroków i zdrowieli z alkoholizmu, a także miejscem, w którym ludzie, którzy postawili Kroki uczyli się jak sponsorować tym, którzy dopiero zaczynają swoją duchową podróż. Mitingi Początkujących sprzyjały uczestniczącemu sponsorowaniu i wielu nowicjuszy było sponsorowanych przez dwóch i więcej członków AA, sponsora i jego lub jej ucznia. Terminem używanym we wczesnym AA do opisu tej relacji było współsponsorowanie. Główne założenia Mitingów Początkujących z 1940 lat. Wally P., autor książki "Back to Basics: The Alcoholics Anonymous Beginners' Mettings" i archiwista AA, pytał wielu pionierów AA z 1940 o wczesny program AA. Poniżej to, co Wally odkrył na temat wczesnego sponsorowania w AA w 1940 latach.1. Przeszkody pomiędzy nowicjuszem a Krokiem Dwunastym. Pomóż nowicjuszowi dojść do 12 Kroku tak szybko, jak jest to możliwe, aby mógł doświadczyć zmieniającego życie duchowego doświadczenia w bezpośrednim skutku postawienia Kroków. Zapewnij nowicjusza, że nasz program zdrowienia uwolni go od alkoholizmu. Pokaż nowicjuszowi, że ten proces jest prosty, bezpośredni i rzeczywiście działa. Program zajmuje tylko kilka godzin w tygodniu (najlepiej się go uczy). Bill W zaczął pracować z innymi alkoholikami zaraz po wyjściu z leczenia, czyli 5-7 dni pobytu w szpitalu w 1930tych latach. „Wraz z żoną oddałem się z entuzjazmem organizowaniu pomocy dla innych alkoholików. [...] Niekiedy owe stany doprowadzały do tego, iż byłem niemal gotowy sięgnąć znów po kieliszek, ale wkrótce odkryłem, że gdy wszystko inne zawodzi, praca z alkoholikami pozwala przeżyć następny dzień." [AA, s. 12]"Makler pojechał do Akron w interesie, który się nie powiódł, pozostając w wielkiej obawie, że mógłby znowu zacząć pić. Nagle uświadomił sobie, że aby zachować własną trzeźwość, musi nieść swoje "posłanie" innemu alkoholikowi. Alkoholik, do którego zwrócił się w Akron, był lekarzem." [AA, s.xiii] "Odtąd dwóch mężczyzn zaczęło niemal szaloną pracę z alkoholikami przebywającymi pod opieką szpitala w Akron." [AA, xiii]Ebby T. był dopiero 60 dni trzeźwy kiedy przekazał rozwiązanie Billowi W. "Ale on (Ebby T.) nie prawił kazań. Rzeczowo opowiedział mi, jak dwóm ludziom w sądzie udało się przekonać sędziego, aby zawiesił jego wyrok. Mówili oni o jakiejś prostej religijnej idei i praktycznym programie działania. Było to przed dwoma miesiącami. Skutek był oczywisty." [AA, s. 8]2. To obowiązkiem sponsora jest dzwonić do nowicjusza. Udowadniaj, że ty jesteś dla nowicjusza przez regularny kontakt z nim. Pamiętaj, nowicjusz jest bardzo chory i potrzebuje twojej zachęty i wsparcia. Słyszałem wielu sponsorów mówiących podopiecznym, aby dzwonili do nich codziennie pokazując swoją gotowość, a jeśli tego nie zrobią zostają zwolnieni przez sponsora. Rozumiem koncepcję, próbę oceny gotowości nowicjusza, ale ocenianie gotowości na podstawie zdolności do codziennego telefonowania wygląda tak, jakby lekarz powiedział pacjentowi: "masz śmiertelną chorobę i muszę leczyć cię codziennie, więc musisz dzwonić do mnie aby mieć pewność, że dam ci lekarstwo". To tak nie działa. To lekarz zdaje sobie sprawę, że pacjent jest chory i doktor jest tym, który dzwoni do pacjenta regularnie aby sprawdzić czy lekarstwo jest dawkowane jak należy. Tak samo jest w przypadku alkoholika który cierpi. Jego ciało i umysł są chore. To nasza odpowiedzialność jako uzdrowionych alkoholików aby dzwonić do nowicjusza aby upewnić się, że nowicjusz wprowadza w życie nasze wspólne rozwiązanie, co pozwoli jemu również wyzdrowieć.3. Czytaj odpowiednie części Wielkiej Księgi nowicjuszowi. Nowicjusz nie jest w fizycznej lub emocjonalnej kondycji do czytania, a co dopiero rozumienia Wielkiej Księgi samodzielnie. Dlatego czytaj i objaśniaj odpowiednie fragmenty książki nowicjuszowi, szczególnie te ok 50 fragmentów odnoszących się bezpośrednio do Dwunastu Kroków. To podejście opracowane we wczesnych 1990 ("Muckers" of the Greater Toronto area). Muckers skupili się na Wielkiej Księdze nie używali innych tekstów. Nacisk kładzie się na pierwsze 89-103 strony (wydanie US) Wielkiej Księgi, które nie zostały zmienione od publikacji oryginału w 1939 roku. Proces kiedy jeden alkoholik lub uzależniony prowadzi drugiego przez Księgę zajmuje 24-30 godzin, najczęściej w 2-3 godzinnych sesjach, zwykle w ciągu 2-3 tygodni. W procesie nowicjusz zakreśla słowa, podkreśla akapity i pisze komentarze i notatki na marginesach Wielkiej Księgi. Ten sposób nazywany jest Muckers, ponieważ "they mack up the book" (brudzą książkę). W procesie pracy z książką, osobnik wykonuje 11 kroków. Ucząc Mucker method innego nowicjusza robi krok 12.4. Zdrowienie jest w dzieleniu się, nie w pisaniu. Usiądź z nowicjuszem i przeprowadź go lub ją przez obrachunek 4 Kroku. Jeśli to konieczne, zapisz obrachunek kiedy nowicjusz będzie mówił. To pomoże zmniejszyć lęk lub obawę, którą nowicjusz może mieć przed tą częścią programu. Tak często słyszę że alkoholik zapił na Kroku 4. Dlaczego? Ponieważ sponsorzy puszczają ich i mówią, aby poszli zrobić obrachunek. Większość alkoholików jest jeszcze zbyt roztrzęsionych i chorych aby zapisać swój obrachunek, albo zbyt boją się spoglądać na rzeź z przeszłości, więc mają nawrót. Podejmując podróż przez Krok 4 i 5 razem, obaj – zarówno uzdrowiony alkoholik jak i nowicjusz mogą odkryć wady charakteru i w efekcie dotrzeć do kroku 6 i 7.5. Pomóż nowicjuszowi z jego lub jej zadośćuczynieniem. Pracujcie razem nad zadośćuczynieniem nowicjusza. Bądź pierwszą osobą, którą nowicjusz spotka, kiedy dokona zadośćuczynienie. Raz jeszcze, kiedy pracuję z nowicjuszami, pomagam im nakreślić listę zadośćuczynień możliwości ich realizacji.6. Realizuj wskazówki z nowicjuszem. Pokaż nowicjuszowi że wierzysz i praktykujesz dwustronną modlitwę w ciągu dnia. Znowu, ja zawsze modlę się z nowicjuszami w kroku 3 i 7 i zachęcam ich do medytacji w poszukiwaniu odpowiedzi zamiast dzwonienia do mnie po radę. 7. Współsponsorujcie następnego nowicjusza. Miej towarzystwo nowicjusza kiedy pracujesz z następną osobą. W ten sposób nowicjusz uzyska zaufanie do swoich możliwości przewodnictwa innym w procesie zdrowienia. Jeden z założycieli AA w Cleveland, Clarence S. Napisał broszurę o sponsorowaniu w AA: "Dodatkowe informacje odnośnie sponsorowania nowego człowieka można uzyskać z doświadczeń starszych członków wspólnoty. Współsponsorowanie, z doświadczonym i nowym członkiem pracującymi nad kandydatem okazała się bardzo zadowalająca. Przed podjęciem odpowiedzialności związanej ze sponsorowaniem, członek powinien się upewnić, czy jest przygotowany do poświęcenia czasu, wysiłku i uwagi z jakim taki obowiązek się wiąże. Może się tak zdarzyć, że on będzie chciał wybrać współsponsora aby dzielić się odpowiedzialnością, lub może czuć konieczność poproszenia kogoś, aby wziął na siebie odpowiedzialność za człowieka" (Źródło: A.A. Sponsorship Pamphlet. 1944. Clarence S.)"Tak więc wspólnota rozwija się i ty również możesz się rozwijać wewnętrznie. Nawet gdybyś był sam - tylko z tą książką w dłoni. Mamy nadzieję, że zawiera ona wszystko, czego potrzebujesz. Przynajmniej na początek. Wiemy co myślisz. Mówisz sobie: "Jestem roztrzęsiony i samotny. Nie potrafiłbym tego dokonać". Ależ możesz. Zapominasz, że odkryłeś właśnie źródło siły potężniejszej niż ty sam i w oparciu o nią osiągnięcie tego, co nam się udało jest tylko kwestią chęci, cierpliwości i wytrwałości." [AA, s. 142]"Praca z innymi wniesie do życia każdego z nas nowe wartości. Zobaczyć, jak ludzie odzyskują zdrowie, jak pomagają innym, jak znika samotność i rozwija się wspólnota, mieć wokół siebie mnóstwo przyjaciół - to przeżycia, których nie wolno stracić. Wiemy, że będziesz chciał to przeżyć. Częste wzajemne kontakty między nami oraz spotkania z nowymi przybyszami do wspólnoty są jasną stroną naszego życia." [AA, s. 77]

Cameron F. Toronto, ON

Źródło: http://bigbooksponsorship.org/articles-alcoholism-addiction-12-step-program-recovery/aa-myths/aa-myths-myth-sponsorship/

Przekład nieautoryzowany, #62Najnowsze wpisy
  • Dlaczego warto studiować lub jak w tym przypadku, nawet omawiać historię Anonimowych Alkoholików? Jaką różnicę może to zrobić? Jak może to wpłynąć na to, jak żyjemy i pracujemy nad naszym indywidualnym zdrowieniem? Kogo to obchodzi? W cytacie przypisywanym Carlowi Sandburgowi podsumował on to pisząc: "Ilekroć cywilizacja lub społeczność zanika (lub ginie) zawsze występuje jeden warunek – zapomina ona o tym, skąd pochodzi. „Ten cytat, często używany przez Franka M., archiwistę AA General Services ostrzega obecne i przyszłe pokolenia członków AA przed niebezpieczeństwem zapomnienia przeszłości. Stowarzyszenie Waszyngtońskie, Grupy Oxfordzkie i inni zapomnieli o swoich źródłach. Rozcieńczyli i wprowadzili zmiany do swoich ruchów, które to w końcu doprowadziły do ich upadku. Członkowie AA powinni zwracać uwagę i zacząć uczyć się o swoich korzeniach. Historia AA może zawierać zarówno warstwę edukacyjną i być fascynująca, a także pomóc nam uczynić proces zdrowienia bardziej owocnym. Bill W. stwierdził w 1940, że z tych, którzy dołączyli do AA, 50% nigdy więcej nie piło. 25% pozostało trzeźwych do końca życia po doświadczeniu pewnych początkowych trudności, a pozostałe 25% nie może zostać policzone. Bill stwierdził, że 75% z członków AA wróciło do dobrego stanu – wyzdrowieli/ozdrowieli. Zapiski grup wskazują, że w Cleveland, Ohio było 93% przypadków wyzdrowienia we wczesnych latach 40. Czy te zdumiewające dane można przypisać faktowi, że do AA trafiali alkoholicy z "niskiego dna"? Czy mogą być przypisane brakowi innych uzależnień? Sądzimy, że nie. Wczesne dane wskazują, że choć bardzo wielu wczesnych członków było z niskiego dna, było także wielu, którzy dołączyli do AA zanim stracili wszystko. Zarówno Dr Bob jak i Bill mieli problemy z narkotykami innymi niż alkohol. Bill zmagał się z tymi problemami do śmierci w 1971. Spis treści 1 Dlaczego oni pozostawali trzeźwi? 2 Fragment "HE SOLD HIMSELF SHORT" 3 Brak codziennych mitingów. 4 Wzmocnienie wspólnoty Dlaczego oni pozostawali trzeźwi? Pierwsi członkowie AA, pomiędzy 1935 a 1939 uczęszczali tylko na jeden miting w tygodniu i ten miting nie był mitingiem AA – chodzili na mitingi Oxford Group. Mieli się dobrze i wyzdrowieli. Dlaczego? Nie było wtedy 90-w-90. To nie zostało nawet wymienione na pierwszych 164 stronach (us) Wielkiej Księgi. Nie było konwencji, rekolekcji czy ośrodków leczniczych, jakie znamy dzisiaj. Nie było nawet 12 Kroków do 1938. Dlaczego pozostali trzeźwi, na stałe, do śmierci? Ludzie w AA uważają, że potrzeba czasu, aby przejść przez Kroki. „Jeden krok, jeden rok” mówią niektórzy. Piszący te słowa słyszał, jak ktoś w AA mówi po dwóch latach na Programie, że ciągle pracuje nad Krokiem Pierwszym, Drugim lub Trzecim. Tych, którzy są w tej sytuacji lub słuchają tych, którzy uważają, że przejście kroków może zająć nawet 12 miesięcy lub więcej, zachęcam do zapoznania się z tekstem od ostatniego akapitu na stronie 290 do końca pierwszego akapitu na stronie 293 w Wielkiej Księdze (2 edycja US, poniżej tekst, tłumaczenie własne). Po przeczytaniu tych ważnych stron, zapytaj siebie, dlaczego zostało zasugerowane ci, abyś nie spieszył się, pozostając z problemem a nie w pełni celebrował rozwiązanie? Fragment "HE SOLD HIMSELF SHORT" Zapoznaj się z całą historią osobistą Earla T.: ZAPRZEDAŁ SIĘ WCZEŚNIE Następnego dnia po południu i wieczorem, dwóch innych mężczyzn odwiedziło mnie i każdy z nich opowiedział mi swoją historię oraz rzeczy, które robią, aby starać się wyzdrowieć z tej tragicznej choroby. Mieli coś, co wyglądało jak blask, spokój i pogoda ducha połączone ze szczęściem. W ciągu następnych dwóch lub trzech dni tych kilku ludzi kontaktowało się ze mną, zachęcało mnie i powiedzieli mi, jak starają się żyć tym programem zdrowienia i jak wiele zabawy mają robiąc to. Wtedy i tylko wtedy, po przejściu indoktrynacji przez ośmiu lub dziewięciu ludzi uzyskałem możliwość uczestnictwa w moim pierwszym mitingu. To pierwsze spotkanie odbyło się w salonie domu i było prowadzone przez Billa D., pierwszego człowieka, z którym Bill W. i Dr Bob pracowali z sukcesem. W spotkaniu wzięło udział około ośmiu lub dziewięciu alkoholików i siedem albo osiem żon. Było inne niż dzisiejsze mitingi. Wielka Księga AA nie była napisana i nie było literatury, poza różnymi religijnymi broszurami. Program był przekazywany ustnie. Miting trwał godzinę i został zamknięty Modlitwą Pańską. Po jego zamknięciu przenieśliśmy się do kuchni i przy kawie i pączkach dyskutowaliśmy do wczesnych godzin porannych. Byłem pod wielkim wrażeniem tego mitingu i jakości szczęścia, jakie ci ludzie prezentowali pomimo braku środków materialnych. W tej małej grupie, w czasie Wielkiego Kryzysu, nie było nikogo, kto nie był w trudnej sytuacji materialnej. Zostałem w Akron dwa albo trzy tygodnie na początku mojej podróży, aby wchłonąć tak dużo programu i filozofii jak to możliwe. Spędziłem dużo czasu z Dr Bobem, gdy mógł poświęcić mi chwilę i w domach dwóch lub trzech innych ludzi, próbując zobaczyć, jak rodziny żyją programem. Każdego wieczora spotykaliśmy się w domu jednego z członków na kawie i pączkach spędzając towarzysko czas. Dzień przed moim wyjazdem do Chicago, w środę i wolny wieczór Dr. Boba, zaprosił mnie do biura i spędziliśmy trzy lub cztery godziny formalnie przechodząc przez sześciokrokowy program, jakim był w tym czasie. Te sześć kroków to: Całkowita rezygnacja z pewności siebie Zależność od i przewodnictwo Siły Wyższej Obrachunek moralny Spowiedź Restytucja / Zadośćuczynienie Kontynuacja pracy z innymi alkoholikami Angielski: Complete deflation. Dependence and guidance from a Higher Power. Moral inventory. Confession. Restitution. Continued work with other alcoholics. Dr Bob prowadził mnie przez wszystkie kroki. W moralnym obrachunku wskazał mi niektóre z moich złych cech osobowości i wad charakteru, jak samolubstwo, pycha, zazdrość, niedbalstwo, nietolerancja, złe usposobienie, sarkazm i urazy. Przeszliśmy przez nie bardzo szczegółowo i wtedy w końcu zapytał, czy chcę się tych wad charakteru pozbyć. Kiedy odpowiedziałem „tak”, uklękliśmy przy jego biurku i modliliśmy się, każdy z nas prosił, aby te wady zostały zabrane. Ten obrazek jest ciągle żywy. Jeśli dożyję do setki, to zawsze będzie w mojej głowie. Było to bardzo imponujące i życzę każdemu AA, aby mógł skorzystać z tego typu sponsorowania dzisiaj. Dr Bob zawsze podkreślał religijny aspekt bardzo mocno i sądzę, że to pomagało. Wiem, że pomogło mnie. Dr Bob poprowadził mnie przez krok restytucji, w którym zrobiłem listę wszystkich osób, które skrzywdziłem i wypracowałem sposoby i możliwości powolnego dokonywania restytucji. Podjąłem kilka decyzji w tym czasie. Jedną z nich było to, że chciałbym spróbować utworzyć grupę w Chicago; drugą było to, że chciałbym wrócić do Akron, aby uczestniczyć w mitingu przynajmniej raz na dwa miesiące, dopóki nie wystartuje grupa w Chicago; trzecią było to, że muszę umieścić program ponad wszystkim innym, nawet moją rodziną, ponieważ jeśli nie utrzymam mojej trzeźwości, tak czy inaczej stracę rodzinę, zostanę bez przyjaciół. Miałem ich wystarczająco niewielu w tym czasie. Następnego dnia pojechałem z powrotem do Chicago i rozpocząłem energiczną kampanię wśród moich tak zwanych przyjaciół i towarzyszy picia. Ich odpowiedź była zawsze taka sama: Jeśli będzie im to kiedykolwiek potrzebne, z pewnością się ze mną skontaktują. Poszedłem do ministra i doktora których nadal znałem i oni z kolei zapytali mnie, jak długo byłem trzeźwy. Kiedy powiedziałem im, że sześć tygodni, byli uprzejmi i powiedzieli mi, że skontaktują się ze mną w przypadku, gdyby mieli kogoś z alkoholowym problemem. Oryginał w języku angielskim dostępny tutaj: http://www.silkworth.net/bbstories/2nd/287_296.html (przyp. tłum) Wielka Księga Anonimowych Alkoholików i droga życia opisana na jej stronach jest prawdopodobnie najbardziej rozsądną możliwą drogą życia. Obiecuje zmienione życie, usunięcie obsesji, usunięcie strachu i bycie „wystrzelonym do czwartego wymiaru egzystencji, o którym nawet nie śniliśmy”. Brak codziennych mitingów. Czy ludzie, którzy napisali Księgę byli długotrwałymi członkami AA? Czy mieli oni dekady zdrowienia za sobą, które dały im mądrość by napisać „receptę na cud”? Najdłuższy okres trzeźwości z tych, którzy pisali tę książkę to ponad cztery lata. Średnią było 18 miesięcy. Wszyscy byli względnymi nowicjuszami, kiedy napisali i opisali to, co piszący te słowa i wielu innych opisuje jako największy duchowy ruch dwudziestego wieku. Oni nie korzystali z codziennych mitingów, wielu nie miało telefonów i nie było 28 dniowych centrów leczniczych. To, co mieli było programem zdrowienia i determinacją do zrobienia wszystkiego, co będzie potrzebne, aby przestać pić na zawsze. Studiowanie historii AA pokaże ci, czym była ta praca, która zaowocowała tak wieloma cudami. Nauka o tym, skąd AA pochodzi i co oni robili daje wyobrażenie o tym, co oni mieli. Pamiętaj "Jeśli podjąłeś decyzję, że chce mieć to co my mamy i jesteś gotów zrobić wszystko by to mieć..." Wzmocnienie wspólnoty Piszący te słowa ma nadzieję i modli się, aby kontynuowanie dialogu i forum umożliwiło studiowanie historii AA. Mam nadzieję, że dalsza otwarta dyskusja nie tylko posłuży wzmocnieniu twojego osobistego zdrowienia, ale także będzie służyć wzmocnieniu AA jako całości. „Obrotowe drzwi trzeźwienia" mogą doprowadzić AA do losu Stowarzyszenia Waszyngtońskiego i Grup Oxfordzkich. Dla dobra przyszłych pokoleń alkoholików a także uzależnionych od innych narkotyków, modlę się, aby AA pozostało silne. Zapraszam do pytań, odpowiedzi i debat na ten temat w Internecie. Razem zgłębiajmy historię AA i dzielmy się doświadczeniem, siłą i nadzieją z innymi, aby móc pozostać trzeźwym i pomóż innym wyzdrowieć. Mitchell K.Mitchell K. Library | the_archivist@excite.com źródła: http://aamo.info/aa/history/mklibrary/whystudyaa.htm , http://www.silkworth.net/aahistory/study_aahistory.html Przekład nieautoryzowany, #62
  • Czwarty krok sugeruje, abyśmy sporządzili "moralny obrachunek" nas samych, który na ogół rozumie się przez przyjrzenie się przez osobę pracującą na Krokach dokładnie swojemu życiu i uczciwe zdanie sprawozdania z tego, co zobaczy. Nie ma natomiast jednoznacznego porozumienia w 12 Krokowych wspólnotach na temat tego, jak dokładnie powinniśmy spojrzeć na siebie lub czego konkretnie szukać, kiedy robimy obrachunek. Jak w przypadku większości rzeczy w "kulturze zdrowienia" tam, gdzie nie ma jasnego porozumienia jest bardzo wiele opinii i nowicjusz, spoglądając na kroki po raz pierwszy konfrontuje się z czymś, co odbiera jak przytłaczającą liczbę opcji. Jeden z potencjalnych sponsorów powie, że nowicjusz musi spisać historię swojego życia; inny potencjalny sponsor powie, że musi przeszukać swoje serce pod kątem samolubstwa; jeszcze inny powie, że jedyny prawdziwy Czwarty Krok to taki, którzy uwzględnia mocne i słabe strony. Tego wyboru nie należy traktować lekko, ponieważ każdy styl obrachunku prowadzi do innych wniosków co do natury kłopotów nowicjusza i może wpłynąć na to, jak uczy się siebie w tym procesie. Nasz wybór w Czwartym Kroku ma wpływ na to, jak patrzymy na siebie, nasze problemy i to, czego potrzebujemy, aby wyzdrowieć. Ponieważ wybór jest ważny i nie zawsze prosty, pomocne może okazać się spojrzenie na kilka rodzajów obrachunków. W tym artykule przyjrzymy się czterem typom: Cztery Absoluty, obrachunek z Wielką Księgą, obrachunek prezentowany w Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji oraz obrachunek zaprezentowany w poradniku do Czwartego Kroku opublikowanym przez Hazeldena. Mimo, że nie są to jedyne dostępne style obrachunków, te cztery dadzą nam pewien wgląd w różne trendy racy w „kulturze zdrowienia”. Mamy nadzieję, że nasz przegląd tych czterech da przynajmniej jakieś wyobrażenie o kierunku, który możesz chcieć przyjąć w Kroku Czwartym. Cztery Absoluty Cztery Absoluty były narzędziem używanym przez Grupę Oxfordzką, ewangeliczne duszpasterstwo opisujące siebie jako „Chrześcijańską Wspólnotę Pierwszego Wieku”. Ponieważ Dwanaście Kroków wywodzi się z Grupy Oxfordzkiej, znajdziemy korzenie obrachunku moralnego w Czterech Absolutach. Absolutami są Uczciwość, Czystość, Bezinteresowność i Miłość. Członkowie Grupy Oxfordzkiej wierzyli, że te cztery wartości były perfekcyjnie wyrażone w życiu Jezusa, a więc reprezentują one ideał ludzkiego postępowania. Pisząc Cztery Absoluty, członek Grupy Oxfordzkiej często składał kartkę papieru na cztery części i wpisywał jeden Absolut na górze każdej sekcji. Członek Grupy badał następnie swoje własne życie w porównaniu do przykładu Chrystusa i zapisywał, najlepiej jak mógł, wszystkie przykłady, gdzie znajdował odstępstwa. Cztery Absoluty były przewodnikiem pomagającym członkom odkryć ich grzech, które w Grupie Oxfordzkiej rozumiano jako cokolwiek, co trzyma duszę oddzieloną od Boga. Pisanie Czterech Absolutów przynosiło pewien rodzaj przekonania. Członkowie Grupy Oxfordzkiej odkrywali siebie jako grzeszników; byli nieuczciwi, nieczyści, samolubni i niekochający. Byli złamanymi ludźmi potrzebującymi zbawienia. Cztery Absoluty pomogły im wyeksponować fakt, że ich sposób na życie nie działał. Po zapisaniu Czterech Absolutów, członkowie powierzali ich życia opiece Jezusa Chrystusa. W Grupie Oxfordzkiej wierzono, że Bóg udziela przewodnictwa całkowicie poddanej duszy. To przewodnictwo służyło w miejsce egoizmu i samowoli i było siłą napędową w życiu członka. Członkowie Grupy Oxfordzkiej zwracali się częściej do Boga niż do siebie nawzajem o kierunek, ich proces podejmowania decyzji stał się centrum ich relacji z Bogiem. Kiedy mieli podjąć decyzję, modlili się i prosili o wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Jakakolwiek odpowiedź nadeszła, testowali ją ponownie Czterema Absolutami – prawidłowa odpowiedź była zawsze tak uczciwa, czysta, niesamolubna i pełna miłości, jak to tylko możliwe. Obrachunek z Wielką Księgą Wielka Księga Anonimowych Alkoholików opisuje trzyczęściowy obrachunek obejmujący urazy, strach i seks. Na przykład, obrachunek uraz w Wielkiej Księdze generalnie zawiera cztery kolumny. Piszący go uzupełnia każdą kolumnę zanim przejdzie do kolejnej. Pierwsza kolumna pyta o listę ludzi, instytucji i zasad, na które pracujący na krokach jest zły, czuje urazę. Druga kolumna pyta o krótkie wyjaśnienie przyczyny każdej urazy. W trzeciej kolumnie, pracujący na krokach notuje, czy osoba z pierwszej kolumny dotknęła jej dumę, finanse, poczucie własnej wartości, ambicje lub osobiste lub seksualne relacje. Czwarta kolumna obrachunku uraz pyta piszącego obrachunek o przyjrzenie się i wpisanie swojego własnego egoizmu, nieszczerości, samolubstwa i strachu w stosunku do każdej urazy. Według Wielkiej Księgi, egoizm jest przyczyną problemów alkoholika i wszystkie urazy, strach i problemy seksualne alkoholika spowodowane są przez jego lub jej egoizm. Ten typ obrachunku może stworzyć poczucie przekonania podobne do tworzonego przez Cztery Absoluty. Robiąc obrachunek z Wielką Księgą piszący odkrywa, że jest samolubny i uświadamia sobie, że potrzebuje, aby Bóg przejął jego życie. Wielka Księga stwierdza, że przez wyeksponowanie egoizmu i zwrócenie się do Boga, pracujący na krokach odnajdzie przebaczenie dla ludzi, instytucji i zasad, do których wcześniej żywił urazę. Znajdzie odwagę tam, gdzie wcześniej się bał i nowy ideał do kształtowania swojego zachowania seksualnego. Zarówno Cztery Absoluty jak i obrachunek wg Wielkiej Księgi oferuje jasne moralne standardy, przy pomocy których pracujący na krokach może ocenić swoją osobistą historię. W rzeczywistości, czwarta kolumna z obrachunku uraz oferuje standardy bardzo podobne do tych z Czterech Absolutów. Gdzie Absoluty sugerują ideał Uczciwości, Czystości, Bezinteresowności i Miłości, Wielka Księga sugeruje alkoholikowi poszukiwania samolubstwa, egoizmu, nieuczciwości i strachu. Te dwa standardy nie pasują idealnie, ale jest między nimi wiele podobieństw, a spodziewany efekt obu obrachunków ma naturę duchową. Zarówno grzesznik używający Czterech Absolutów i alkoholik zapisujący obrachunek uraz ma w efekcie znaleźć się bliżej Boga. 12 na 12 Instrukcje do obrachunku w Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji, powszechnie nazywanej 12 na 12 są bardzo otwarte. Sugerują, aby piszący obrachunek zadał sobie serię próbkujących pytań dotyczących różnych dziedzin jego życia i zapisał odpowiedzi. Mimo, iż sugeruje, aby piszący obrachunek zbadał takie kwestie jak seksualne i biznesowe zachowania, 12 na 12 także bardzo jasno informuje, że przykłady mają jedynie sugerować rekomendowany sposób badania. Piszący po prostu powinien zadać sobie pytania i być szczery w swoich odpowiedziach. Według 12 na 12 problemy alkoholika są spowodowane przez nieprawidłowo ukierunkowane instynkty. Alkoholik nie musi być samolubny; to tylko jego lub jej naturalne umiejętności zostały doprowadzone do ekstremum przez alkoholizm. Inaczej niż Cztery Absoluty i obrachunek wg Wielkiej Księgi, 12 na 12 nie proponuje standardu, którego piszący obrachunek może użyć do mierzenia defektów charakteru choć sugeruje, że jakiś standard – na przykład Siedem Grzechów Głównych – może być pomocny. Mimo to, nie ma ustalonego przewodnika, który powie piszącemu obrachunek co stanowi zachwianie instynktu, lub skąd można wiedzieć, czy równowaga została osiągnięta. Zamiast tego to piszący mają to ocenić najlepiej jak potrafią, przyjmując standard lub nie, według uznania.12 na 12 było bardzo wpływowe w „kulturze zdrowienia” i wiele poradników po krokach czerpało z jej treści. Poradnik po krokach NA, na przykład, zadaje pracującemu na krokach serię pytań dotyczących różnych tematów i pozwala każdemu uzależnionemu wyciągnąć własne wnioski co do ich moralnej kondycji. 12 na 12 zawiera także sugestię, że piszący obrachunek mogą wypisać zalety oprócz wad. Większość przewodników, które powstały po 12 na 12 podniosło tę sugestię i zawiera sekcję, w której piszący obrachunek wpisuje swoje zalety. Hazelden (np. http://dziekujeniepije.szczecin.pl/files/Krok4.pdf)Krok 4: Stać się uczciwym opublikowano przez Hazeldena w 1992, sugeruje czteroczęściowy obrachunek obejmujący (1) urazy i złość, (2) wina, wyrzuty sumienia i wstyd, (3) strach i (4) dumę, serdeczność, miłość, życzliwość. Przyjrzymy się urazom dla przykładu, ponieważ struktura każdej z 4 części jest bardzo podobna. Obrachunek uraz Hazeldena, tak jak ten z Wielkiej Księgi, prosi piszącego o wypełnienie serii czterech kolumn, w pierwszej kolejności uraz. W drugiej kolumnie, piszący jest pytany o listę przyczyn jego uraz. W trzeciej kolumnie piszący jest proszony o proszony o przyjrzenie się cechom charakteru, które ujawniają się w każdej urazie. Przewodnik Hazelden sugerują, aby nie oceniać tych cech jako pozytywnych lub negatywnych, sugeruje także że czasami egoizm może być dobry a bezinteresowność może być szkodliwa. W czwartej kolumnie piszący jest proszony, aby sprawdzić przekonania lub motywację stającą za każdą urazą. Celem tego ćwiczenia jest odkrycie błędnych wierzeń, które powodują, że piszący myśli i zachowuje się autodestrukcyjnie. Filozofia tego pochodzi z terapii behawioralno poznawczej i sugeruje, że dzięki odkryciu głębszych, błędnych przekonań, piszący obrachunek zostanie uwolniony od autodestrukcyjnych zachowań. Idealny vs. introspektywny obrachunek Patrząc na nasze cztery style obrachunków, możemy wyróżnić 2 rodzaje: „idealny” obrachunek, który skupia się na porównaniu ze stałym, zewnętrznym standardem, i „introspektywny” obrachunek, który jest otwarty i traktuje standardy jako relatywne w zależności od osoby. Zarówno Cztery Absoluty jak i Wielka Księga oferują idealne obrachunki. Użycie w nich ideału wymaga silnego moralnego stwierdzenia, że egoizm (lub grzech) jest przyczyną kłopotów pracującego na krokach. Idealnie sprawdza się do stworzenia przekonania i korespondującej wiedzy pochodzącej z obrachunku piszącego potrzebnych do intymnej relacji z Bogiem.12 i 12 i przewodnik Hazeldena są introspektywnymi obrachunkami. Zakładają one, że piszący obrachunek może ustalić rozsądne standardy dla siebie i dokonać wglądu w siebie bez pomocy stałego moralnego ideału. Niezależnie od tego, jaki rodzaj obrachunku bierzemy pod uwagę, jest kilka istotnych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę zanim zaczniemy. Ci z nas, którzy zainteresowani są pisaniem idealnego obrachunku mogą chcieć najpierw upewnić się, czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z zewnętrznym standardem przewidzianym przez obrachunek, który wybraliśmy. Czy naprawdę chcemy zobaczyć siebie jako pełnych grzechu lub samolubnych? Te obrachunki mogą powodować niezwykłe spojrzenie, ale proces nie zawsze jest miły. Inną rzeczą wartą rozważenia przed pisaniem idealnego obrachunku jest poziom intymności jaki chcemy mieć w naszej relacji z Bogiem. Idealny obrachunek może powodować głęboką potrzebę Boga, która może czasem być doświadczana jako forma desperacji. Jeśli piszemy idealny obrachunek, nasza duchowość prawdopodobnie będzie zajmować bardziej centralną część naszego życia. Ci z nas, zainteresowani pisaniem introspektywnego obrachunku powinni najpierw zatrzymać się by rozważyć, czy naprawdę jesteśmy w stanie do przeprowadzenia tego rodzaju osądów wartościujących, których proces wymaga. Czy możemy ufać sobie i ustalić rozsądne standardy równowagi naszych instynktów? Czy może lepsze będzie dla nas wprowadzić do tego obrachunku zestaw standardów, taki jak Siedem Grzechów Głównych, które nam pomogą? Jeśli pracujemy na obrachunku Hazeldena, czy czujemy się komfortowo opierając się na naszym własnym wglądzie na temat tego, co jest prawdziwym a co fałszywym przekonaniem? A może ryzykujemy oszukanie samych siebie? Wybór pomiędzy pisaniem idealnego obrachunku a pisaniem introspektywnego obrachunku nie zawsze jest prosty. Nasi sponsorzy mogą prawdopodobnie udzielić kilku pomocnych rad i, jeśli jesteśmy naprawdę zaangażowani w pracę na 12 Krokach, Czwarty Krok nie jest ostatnim w naszym życiu, kiedy piszemy obrachunek. Dziesiąty Krok zachęca nas do sporządzenia obrachunku jako części naszego rozwoju, tak więc będzie możliwe, aby spróbować więcej niż jednego stylu obrachunku zanim znajdziemy ten, który działa najlepiej. W tym artykule nie zawarliśmy wszystkich dostępnych typów obrachunku. Mamy nadzieję, że przynajmniej udało nam się przekazać, że jest więcej niż jeden rodzaj obrachunku dostępny, i każdy z dostępnych ma swoje wady i zalety. Jeśli zrobiliśmy swoją robotę dobrze, zarówno nowicjusz jak i weteran uzyskają lepsze rozeznanie co do opcji, kiedy przyjdzie czas na sporządzenie obrachunku. James R., July 12, 2008, 4:47 pm Źródło: http://stepstudy.org/2008/07/12/four-kinds-of-moral-inventory-by-james-r/ Przekład nieautoryzowany. 0
  • To jest pierwsza broszura jaką kiedykolwiek napisano na temat sponsorowania. Została napisana przez Clarence'a H. S. na początku 1944 r. Jej oryginalny tytuł brzmiał "Sponsorowanie w AA... Obowiązki i zakres odpowiedzialności". Została wydrukowana przez Komitet Centralny Cleveland pod tytułem: "Sponsorowanie w AA... jego możliwości i zakres odpowiedzialności" WSTĘP Każdy członek Anonimowych Alkoholików jest potencjalnym sponsorem nowego członka i powinien dokładnie orientować się w zobowiązaniach i obowiązkach wynikających z tej odpowiedzialności. Akceptacja okazji do przekazania planu AA cierpiącemu na alkoholizm pociąga za sobą bardzo realne i niezwykle ważne zobowiązania. Każdy członek podejmując się sponsorowania kolegi alkoholika musi pamiętać, że oferuje coś, co często jest ostatnią szansą rehabilitacji, odzyskania zdrowego rozsądku lub nawet życia. Szczęście, zdrowie, bezpieczeństwo, zdrowy rozsądek i życie ludzkie to rzeczy, które utrzymujemy w równowadze, kiedy sponsorujemy alkoholika. Żaden członek spośród nas nie jest wystarczająco mądry, aby przygotować program sponsorowania, który może być skutecznie stosowany w każdym przypadku. Jednak na kolejnych stronach przedstawiamy sugerowaną procedurę, która wzbogacona o własne doświadczenie członka dowiodła skuteczności. OSOBISTE KORZYŚCI Z BYCIA SPONSOREM Nikt nie korzysta w pełni z darów jakiejkolwiek wspólnoty, w której działa, dopóki nie zaangażuje się całym sercem w jej ważne działania. Ekspansja Anonimowych Alkoholików na większe obszary, wspanialsze korzyści dla wielu ludzi bezpośrednio wynikają z pozyskiwania nowych, wartościowych członków lub współpracowników. Żaden AA, który nie doświadczył radości i satysfakcji wynikającej z pomocy innemu alkoholikowi w odzyskaniu jego miejsca w życiu nie zrealizował jeszcze w całości korzyści płynących z tej wspólnoty. Z drugiej strony, trzeba mieć na uwadze, że jedynym możliwym powodem przyprowadzenia alkoholika do AA jest osiągnięcie korzyści przez przyprowadzoną osobę. Sponsorowanie nigdy nie powinno być podejmowane w celu - Powiększenia grupy Dla własnej satysfakcji i chwały Ponieważ sponsor czuje się w obowiązku zbawić świat. Dopóki jednostka nie wzięła na siebie odpowiedzialności postawienia roztrzęsionego, bezradnego człowieka z powrotem na ścieżce prowadzącej do bycia zdrowym, użytecznym, szczęśliwym członkiem społeczeństwa, dopóty nie cieszyła się pełnią emocji związanych z byciem AA. ŹRÓDŁA NAZWISK Większość ludzi ma wśród swoich przyjaciół i znajomych kogoś, kto mógłby skorzystać z naszych nauk. Inni mają nazwiska przekazane im przez kościół, doktora, pracodawcę lub przez innego członka, który nie może się bezpośrednio skontaktować. Ze względu na ogromny obszar działalności AA, nazwiska często pochodzą z nietypowych i nieoczekiwanych miejsc. W tych przypadkach powinniśmy się skontaktować tak szybko, jak wszystkie fakty takie jak: stan cywilny, relacje domowe, status finansowy, zwyczaje picia, stan zatrudnienia i inne łatwo dostępne zostaną ustalone. CZY TO ODPOWIEDNI KANDYDAT? Wiele czasu i wysiłku może zostać zaoszczędzone dzięki zdobyciu wiedzy, tak szybko jak to możliwe, czy: Facet* rzeczywiście ma problem z piciem? Czy on wie, że ma problem? Czy on chce z zrobić coś ze swoim piciem? Czy on chce pomocy? *Męska forma została użyta dla uproszczenia, mimo że dotyczy to także kobiet. Czasami odpowiedź na te pytania nie może zostać udzielona, dopóki kandydat nie otrzyma trochę instrukcji AA i okazji do przemyślenia. Często otrzymujemy nazwiska, które po zbadaniu ujawniają, że kandydat nie jest w żadnym sensie alkoholikiem, albo jest usatysfakcjonowany ze swojego aktualnego planu życia. Nie powinniśmy wahać się wyrzucić te nazwiska z naszych list. Upewnijmy się jednak, że człowiek wie, gdzie nas w przyszłości znaleźć. KTO POWINIEN ZOSTAĆ CZŁONKIEM? AA jest wspólnotą mężczyzn i kobiet związanych razem przez ich niezdolność do używania alkoholu w jakiejkolwiek formie racjonalnie, lub z korzyścią albo przyjemnością. Oczywiście każdy nowy wprowadzony człowiek powinien być takim samym typem człowieka, cierpiącym na tą samą chorobę. Większość ludzi może pić rozsądnie, ale my interesujemy się tylko tymi, którzy nie mogą. Pijący imprezowo, pijący towarzysko, smakosze i inni, którzy mają więcej przyjemności niż bólu z powodu picia nie interesują nas. W niektórych przypadkach jednostka może wierzyć, że pije towarzysko, podczas gdy z całą pewnością jest alkoholikiem. W wielu takich przypadkach musi minąć sporo czasu zanim taka osoba będzie gotowa zaakceptować nasz program. Pośpieszanie takiego człowieka zanim będzie gotowy może na zawsze zrujnować szanse, aby AA było skuteczne. Nigdy nie zaprzepaszczaj szans na pomoc w przyszłości przez zbyt mocne naciski na początku. Niektórzy ludzie, na pewno alkoholicy, nie mają pragnienia lub ambicji na poprawę ich drogi życia. Dopóki nie będą mieć...... AA nie ma im nic do zaoferowania. Doświadczenie pokazało, że wiek, inteligencja, wykształcenie, wychowanie, ilość wypitego alkoholu ma niewielkie, jeśli jakiekolwiek znaczenie w odniesieniu do tego, czy ktoś jest czy nie jest alkoholikiem. PREZENTOWANIE PLANU W wielu przypadkach fizyczny stan człowieka jest taki, że powinien być umieszczony w szpitalu, jeśli to możliwe. Wielu członków AA wierzy, że hospitalizacja to czas, kiedy potencjalny nowicjusz może przemyśleć i zaplanować przyszłość, jest wolny od domowych i zawodowych zmartwień. To bardzo korzystne. W wielu przypadkach okres hospitalizacji to początek nowego życia. Inni członkowie są równie pewni, że każdy kto pragnie nauczyć się planu na życie AA może to zrobić we własnym domu lub podczas swoich normalnych zajęć. Oba te sposoby podejścia realizowaliśmy tysiące razy i oba okazały się zadowalające. SUGEROWANE KROKI* Poniższe akapity nakreślają sugerowaną procedurę prezentacji planu AA potencjalnemu członkowi, w domu lub w szpitalu. KWALIFIKOWANIE JAKO ALKOHOLIKA* 1. Zwracając się do nowego potencjalnego kandydata, okazało się najlepszym sposobem nazwać siebie zwykłym człowiekiem, który znalazł szczęście, zadowolenie i spokój umysłu dzięki AA. Niezwłocznie wyjaśnij nowicjuszowi, że jesteś osobą normalnie pracującą, zarabiającą na życie. Powiedz mu, że jedynym powodem, dla którego wierzysz, że jesteś w stanie mu pomóc jest to, że jesteś alkoholikiem i miałeś doświadczenia i problemy, które mogą być podobne do jego. OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ* 2. Wielu członków uznało, że niezwłoczna opowieść o ich pijackiej historii jest sposobem na zdobycie zaufania i pełnej zaangażowania współpracy nowicjusza. Bardzo ważne jest, aby opowiedzieć swoje pijackie życie w taki sposób, aby opisywało alkoholika, zamiast opowiadać serię zabawnych pijackich kawałków. Pozwoli to człowiekowi uzyskać jasny obraz alkoholika, który powinien pomóc mu bardziej zdecydowanie podjąć decyzję, czy jest alkoholikiem WZBUDŹ ZAUFANIE DO AA* 3. W wielu przypadkach nowicjusz próbował wielu różnych sposobów kontrolowania picia – hobby, kościoła, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany towarzystwa i różnych planów kontroli. Oczywiście nieskutecznie. Podkreśl swoją serię nieskutecznych wysiłków kontrolowania picia... ich całkowitą bezowocność a jednocześnie to, że byłeś w stanie przestać pić dzięki zastosowaniu zasad AA. Zachęci to nowicjusza do patrzenia w przyszłość z ufnością do trzeźwości w AA mimo wielu dawnych niepowodzeń, które miał stosując inne metody. ROZMAWIAJ O PLUSACH* 4. Powiedz nowicjuszowi szczerze, że nie może szybko zrozumieć pełni korzyści, które otrzyma poprzez AA. Powiedz mu o szczęściu, spokoju umysłu, zdrowiu i w wielu przypadkach korzyściach materialnych, które są możliwe dzięki zrozumieniu i stosowaniu drogi życia AA. POKAŻ ZNACZENIE CZYTANIA KSIĄŻKI* 5. Wyjaśnij konieczność przeczytania i ponownego czytania książki Anonimowi Alkoholicy. Podkreśl, że książka ta zawiera szczegółowy opis narzędzi AA i sugerowanych sposobów zastosowania tych narzędzi do budowy fundamentów rehabilitacji do życia. To dobry czas, aby podkreślić znaczenie Dwunastu Kroków i Czterech Absolutów. CECHY POTRZEBNE DO ODNIESIENIA SUKCESU W AA* 6. Przekaż nowicjuszowi, że celem AA jest zapewnienie drogi i środków dla alkoholika do odzyskania jego normalnego miejsca w życiu. Pragnienie, cierpliwość, wiara, studiowanie i stosowanie są najważniejsze, determinują indywidualną skuteczność planu działania w otrzymywaniu korzyści z AA. PRZEDSTAW WIARĘ* 7. Ponieważ wiara w Siłę większą niż my sami jest sercem planu AA, i ponieważ ta idea jest bardzo często trudna dla nowego człowieka, sponsor powinien próbować przedstawić początki rozumienia tej najważniejszej kwestii. Często można to zrobić, jeśli sponsor odniesie się do własnych trudności w uchwyceniu rozumienia duchowości i metod użytych do przejścia jego trudności. WYSŁUCHAJ JEGO HISTORII* 8. Kiedy mówisz do nowicjusza, poświęć czas na wysłuchanie i studiowanie jego reakcji po to, aby przedstawić twoje informacje w bardziej efektywny sposób. Pozwól mu też mówić. Pamiętaj... „Easy does it” ZABIERZ NA KILKA MITINGÓW* 9. Aby dać nowemu członkowi szeroki i kompletny obraz AA, sponsor powinien zabrać go na różne mitingi w dogodnej odległości od jego domu. Uczestnictwo w kilku mitingach daje nowemu członkowi szansę na wybór grupy, w której będzie się czuł komfortowo i szczęśliwy i jest ogromnie ważne, aby pozwolić nowicjuszowi podjąć własną decyzję, do której grupy dołączy. Wpój mu, że jest zawsze mile widziany na każdym mitingu i może zmienić swoją grupę macierzystą, jeśli ma takie życzenie. PRZEDSTAW AA RODZINIE NOWICJUSZA* 10. Skuteczny sponsor podejmuje starania i wszelkie potrzebne wysiłki, aby upewnić się, że najbliżsi i najbardziej zainteresowani nowicjuszem (matka, ojciec, żona, itp.) są w pełni poinformowania o AA, zasadach i celach. Sponsor widzi (dba? -sees), że ci ludzie są zapraszani na mitingi, jest z nimi w kontakcie w związku z obecną sytuacją nowicjusza przez cały czas. POMÓŻ NOWICJUSZOWI PRZEWIDZIEĆ SZPITALNE DOŚWIADCZENIA* 11. Nowicjusz zyska więcej korzyści z okresu hospitalizacji, jeśli sponsor opisze doświadczenia i pomoże mu antycypować, torując drogę dla tych członków, którzy zostaną wezwani do niego (?) KONSULTUJ SIĘ ZE STARSZYMI CZŁONKAMI AA* Te wskazówki dla sponsorowania nowego człowieka w AA nie mają być kompletne. Mają być tylko ramami i ogólnymi wskazówkami. Każdy przypadek jest inny i powinien być traktowany jako taki. Dodatkowe informacje dotyczące sponsorowania nowego człowieka można uzyskać z doświadczeń starszych członków. Współsponsorowanie doświadczonego i młodszego członka w pracy z nowicjuszem okazało się bardzo zadowalające. Zanim podejmie się odpowiedzialności związanej ze sponsorowaniem, członek powinien upewnić się, że jest przygotowany i jest w stanie poświęcić czas, wysiłek i uwagę z jaką takie zobowiązanie się wiąże. Może być tak, że będzie chciał wybrać współsponsora, aby podzielić się odpowiedzialnością, albo może czuć, że musi poprosić kogoś innego, aby wziął na siebie odpowiedzialność za człowieka, którego znalazł. JEŚLI BĘDZIESZ SPONSOREM…. BĄDŹ DOBRYM!