Dla osób oraz rodzin zmagających się z uzależnieniem alkoholowym

Nie jesteś sam/a

Wspólnota AA miała szczęście do przyjaciół. Także dzisiaj każdy z AA powinien pozyskiwać przyjaciół dla Wspólnoty AA.