Jeśli zadajesz sobie pytanie „Czy jestem uzależniony od alkoholu?” lub taki niepokój zgłaszają Twoi bliscy – wypełnij poniższy test. Gdy niepokoi Cię picie kogoś bliskiego – zachęć go do wypełnienia testu.

Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycznej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależnienia od alkoholu) u osoby badanej.

Pod koniec lat 80. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaproponowała stosowanie przesiewowego testu AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test), który:
 

- umożliwia wychwycenie populacji osób pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy dla zdrowia,
- dotyczy aktualnego poziomu i stylu picia,
- koresponduje z sugerowanymi przez tę organizację kryteriami diagnostycznymi, zawartymi w 10 wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), 
- jest wystandaryzowany w sześciu krajach,
- oprócz wywiadu uwzględnia dane z badania fizykalnego oraz poziom gamma-glutamylo-transferazy (GGT).

 

Instrukcja:

a) jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) zawarta jest w około:

 • 250 ml piwa o mocy 5%

 • 100 ml wina o mocy 12%

 • 30 ml wódki o mocy 40%

 

b) Wypełniaj test uważnie i uczciwie, tylko wtedy jego wyniki będą wiarygodne. Po zsumowaniu liczby punktów zapoznaj się z interpretacją wyników umieszczoną na końcu badania.

1. Jak często pijesz napoje alkoholowe?

 • nigdy (0 pkt)

 • raz w miesiącu (1 pkt)

 • 2–4 razy w miesiącu (2pkt)

 • 2–3 razy w tygodniu (3pkt)

 • ≥4 razy w tygodniu (4pkt)

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?

 • 1–2 porcje (0pkt)

 • 3–4 porcje (1pkt)

 • 5–6 porcji (2pkt)

 • 7–9 porcji (3pkt)

 • ≥10 porcji (4pkt)

3. Jak często wypijasz ≥6 porcji alkoholu podczas jednego dnia?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

4. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu(2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami postępowania?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

6. Jak często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

7. Jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

8. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

9. Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?

 • nie (0pkt)

 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)

 • tak, w ostatnim roku (4pkt)

10. Czy ktoś z rodziny albo lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim piciem albo sugerował jego ograniczenie?

 • nie (0pkt)

 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)

 • tak, w ostatnim roku (4pkt).

 • Część B : badania kliniczne

  Urazy fizyczne

   

 • 1. Czy doznał Pan urazów głowy po 18 roku życia?

  (3) tak
  (0) nie

   

 • 2. Czy doznał Pan jakiegokolwiek złamania kości po 18 roku życia?

  (3) tak
  (0) nie  Badanie fizykalne
   

 • 3. Zaczerwienienie spojówek

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 4. Odbiegające od normy unaczynienie skóry

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 5. Drżenie rąk

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 6. Drżenie języka

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 7. Powiększenie wątroby

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 8. Wartości gamma-glutamylo-transferazy

  (0) poniżej średniej wartości normy (< 30 JU/l)
  (1) powyżej średniej wartości normy (30-50 JU/l)
  (3) powyżej normy (> 50 JU/l)

  Suma punktów

 

 

Interpretacja wyników:
 

- Osoby, które uzyskały 8 lub więcej punktów wymagają dodatkowych badań diagnostycznych.
- Osoby, które mają podwyższone wyniki w trzech pierwszych skalach, przy nie podwyższonych wynikach w pozostałych uznaje się za osoby pijące w sposób ryzykowny.
- Podwyższone wyniki w skalach 4-6 pozwalają podejrzewać uzależnienie.
- Podwyższone wyniki w pozostałych skalach przemawiają za piciem szkodliwym.

Należy pamiętać, że AUDIT jest tylko testem przesiewowym, a nie testem (narzędziem) diagnostycznym. Daje tylko ogólną orientację w problemie i dlatego powinien być uzupełniany obserwacją kliniczną. 

Źródło:

Babor T. F., de la Fuente R.J., Saunders J., Grant M.: Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT, Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia

Beautiful Landscape