Jeśli zadajesz sobie pytanie „Czy jestem uzależniony od alkoholu?” lub taki niepokój zgłaszają Twoi bliscy – wypełnij poniższy test. Gdy niepokoi Cię picie kogoś bliskiego – zachęć go do wypełnienia testu.

Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycznej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależnienia od alkoholu) u osoby badanej.

Pod koniec lat 80. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaproponowała stosowanie przesiewowego testu AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test), który:
 

- umożliwia wychwycenie populacji osób pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy dla zdrowia,
- dotyczy aktualnego poziomu i stylu picia,
- koresponduje z sugerowanymi przez tę organizację kryteriami diagnostycznymi, zawartymi w 10 wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), 
- jest wystandaryzowany w sześciu krajach,
- oprócz wywiadu uwzględnia dane z badania fizykalnego oraz poziom gamma-glutamylo-transferazy (GGT).

 

Instrukcja:

a) jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) zawarta jest w około:

 • 250 ml piwa o mocy 5%

 • 100 ml wina o mocy 12%

 • 30 ml wódki o mocy 40%

 

b) Wypełniaj test uważnie i uczciwie, tylko wtedy jego wyniki będą wiarygodne. Po zsumowaniu liczby punktów zapoznaj się z interpretacją wyników umieszczoną na końcu badania.

1. Jak często pijesz napoje alkoholowe?

 • nigdy (0 pkt)

 • raz w miesiącu (1 pkt)

 • 2–4 razy w miesiącu (2pkt)

 • 2–3 razy w tygodniu (3pkt)

 • ≥4 razy w tygodniu (4pkt)

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?

 • 1–2 porcje (0pkt)

 • 3–4 porcje (1pkt)

 • 5–6 porcji (2pkt)

 • 7–9 porcji (3pkt)

 • ≥10 porcji (4pkt)

3. Jak często wypijasz ≥6 porcji alkoholu podczas jednego dnia?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

4. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu(2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami postępowania?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

6. Jak często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

7. Jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

8. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?

 • nigdy (0pkt)

 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 • około raz w miesiącu (2pkt)

 • około raz w tygodniu (3pkt)

 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

9. Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?

 • nie (0pkt)

 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)

 • tak, w ostatnim roku (4pkt)

10. Czy ktoś z rodziny albo lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim piciem albo sugerował jego ograniczenie?

 • nie (0pkt)

 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)

 • tak, w ostatnim roku (4pkt).

 • Część B : badania kliniczne

  Urazy fizyczne

   

 • 1. Czy doznał Pan urazów głowy po 18 roku życia?

  (3) tak
  (0) nie

   

 • 2. Czy doznał Pan jakiegokolwiek złamania kości po 18 roku życia?

  (3) tak
  (0) nie  Badanie fizykalne
   

 • 3. Zaczerwienienie spojówek

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 4. Odbiegające od normy unaczynienie skóry

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 5. Drżenie rąk

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 6. Drżenie języka

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 7. Powiększenie wątroby

  (0) nie stwierdza się
  (1) słabo nasilone
  (2) średnio nasilone
  (3) znacznie nasilone

   

 • 8. Wartości gamma-glutamylo-transferazy

  (0) poniżej średniej wartości normy (< 30 JU/l)
  (1) powyżej średniej wartości normy (30-50 JU/l)
  (3) powyżej normy (> 50 JU/l)

  Suma punktów

 

 

Interpretacja wyników:
 

- Osoby, które uzyskały 8 lub więcej punktów wymagają dodatkowych badań diagnostycznych.
- Osoby, które mają podwyższone wyniki w trzech pierwszych skalach, przy nie podwyższonych wynikach w pozostałych uznaje się za osoby pijące w sposób ryzykowny.
- Podwyższone wyniki w skalach 4-6 pozwalają podejrzewać uzależnienie.
- Podwyższone wyniki w pozostałych skalach przemawiają za piciem szkodliwym.

Należy pamiętać, że AUDIT jest tylko testem przesiewowym, a nie testem (narzędziem) diagnostycznym. Daje tylko ogólną orientację w problemie i dlatego powinien być uzupełniany obserwacją kliniczną. 

Źródło:

Babor T. F., de la Fuente R.J., Saunders J., Grant M.: Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT, Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia

pociag.PNG

© 2010-2021

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie jest ani zatwierdzona ani popierana przez Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Jest udostępniana wyłącznie jako publiczne narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym. Odnośniki do innych witryn internetowych nie oznaczają poparcia ani powiązania z tymi podmiotami. Niektóre informacje na tej stronie zostały pierwotnie opublikowane przez AA World Services, Inc. lub AA Grapevine, Inc., ale nie należy zakładać, że oznacza to dalsze zatwierdzanie przez Konferencję Służb Ogólnych ich wykorzystania w tej witrynie.