Jeśli masz problem z alkoholem lub  znasz taką osobę i szukasz dla siebie, lub dla niej pomocy, to proponujemy  udać się na spotkanie

z Anonimowymi Alkoholikami.

W związku z trwającą pandemią zdecydowana większość mityngów stacjonarnych jest odwołana.

Aby pomóc osobom potrzebującym otworzyliśmy mityng on-line na komunikatorze ZOOM.

Następne spotkanie

Środa

19:00 do 20:15  (Czas w UK)

pociag.PNG

© 2010-2021

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie jest ani zatwierdzona ani popierana przez Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Nie popiera ani nie sprzeciwia się spotkaniom on-line. Jest udostępniana wyłącznie jako publiczne narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym. Odnośniki do innych witryn internetowych nie oznaczają poparcia ani powiązania z tymi podmiotami. Niektóre informacje na tej stronie zostały pierwotnie opublikowane przez AA World Services, Inc. lub AA Grapevine, Inc., ale nie należy zakładać, że oznacza to dalsze zatwierdzanie przez Konferencję Służb Ogólnych ich wykorzystania w tej witrynie. Alcoholics Anonymous, AA, The Big Book i Box 459 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoholics Anonymous World Services, Inc. The Grapevine i La Vina są zastrzeżonymi znakami towarowymi AA Grapevine, Inc.